Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Informacija leidėjams

Stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka

      Asmenys, tapdami asociacijos nariais, moka stojamąjį ir nario mokestį už visus einamuosius kalendorinius metus (nepriklausomai nuo įstojimo datos).
Stojamasis nario mokestis – 30,00 Eur, o kasmetinis nario mokestis – 150,00 Eur. Nario mokestį už einamuosius metus narys privalo sumokėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio iki šio nustatyto termino, negali dalyvauti asociacijos veikloje ir artimiausiame valdybos posėdyje asociacijos direktoriaus teikimu yra svarstomas klausimas dėl jo narystės   asociacijoje.
      Nario mokestis mokamas pagal pranešimą, kuris atsiunčiamas el.paštu. Sąskaitos faktūros už nario mokestį nėra išrašomos pagal VMI 2013-03-19 d. aiškinamąjį raštą  „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“. Minėto rašto dalies „II. Pelno mokestis“ 2.3 klausimo „Kokios pajamos nepriskiriamos pelno nesiekiančios organizacijos ūkinės komercinės veiklos pajamoms?“ atsakyme  yra nurodyta: ”Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros neišrašomos“;
 Nuoroda VMI puslapyje į šį dokumentą:  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10128911
      Per mėnesį nuo stojamojo ir nario mokesčio sumokėjimo dienos naujam nariui yra paštu išsiunčiamas nustatytos formos NRMLLA pažymėjimas, patvirtinantis asmens narystę asociacijoje.
Stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka gali būti pakeisti visuotinio susirinkimo sprendimu.
Patvirtinta 2015.06.05 visuotiniame narių susirinkime.

Asociacijos rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija
Įmonės kodas  126353994
Gavėjo bankas AB “Swedbank” 
A/S  LT82 7300 0100 8655 8955
banko kodas 73000
 
Mokėjimo paskirtis būtina pažymėti “ Nario mokestis už 201X metus”.
               

     

Aktualijos

KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.