Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Informacija leidėjams

Stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka

      Asmenys, tapdami asociacijos nariais, moka stojamąjį ir nario mokestį už visus einamuosius kalendorinius metus (nepriklausomai nuo įstojimo datos).
Stojamasis nario mokestis – 30,00 Eur, o kasmetinis nario mokestis – 150,00 Eur. Nario mokestį už einamuosius metus narys privalo sumokėti iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos. Asociacijos narys, nesumokėjęs nario mokesčio iki šio nustatyto termino, negali dalyvauti asociacijos veikloje ir artimiausiame valdybos posėdyje asociacijos direktoriaus teikimu yra svarstomas klausimas dėl jo narystės   asociacijoje.
      Nario mokestis mokamas pagal pranešimą, kuris atsiunčiamas el.paštu. Sąskaitos faktūros už nario mokestį nėra išrašomos pagal VMI 2013-03-19 d. aiškinamąjį raštą  „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“. Minėto rašto dalies „II. Pelno mokestis“ 2.3 klausimo „Kokios pajamos nepriskiriamos pelno nesiekiančios organizacijos ūkinės komercinės veiklos pajamoms?“ atsakyme  yra nurodyta: ”Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros neišrašomos“;
 Nuoroda VMI puslapyje į šį dokumentą:  http://www.vmi.lt/lt/?itemId=10128911
      Per mėnesį nuo stojamojo ir nario mokesčio sumokėjimo dienos naujam nariui yra paštu išsiunčiamas nustatytos formos NRMLLA pažymėjimas, patvirtinantis asmens narystę asociacijoje.
Stojamojo įnašo ir Asociacijos nario mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka gali būti pakeisti visuotinio susirinkimo sprendimu.
Patvirtinta 2015.06.05 visuotiniame narių susirinkime.

Asociacijos rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija
Įmonės kodas  126353994
Gavėjo bankas AB “Swedbank” 
A/S  LT82 7300 0100 8655 8955
banko kodas 73000
 
Mokėjimo paskirtis būtina pažymėti “ Nario mokestis už 201X metus”.
               

     

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.