Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Asociacijos LATGA informacija autoriams ir leidėjams

2013-03-04

    Šiuo metu daug kalbama apie kūrinių (knygų, fotografijų, dailės kūrinių) skaitmeninimą ir jų sklaidą, bei padarymą viešai prieinamais internete. Mažvydo biblioteka taip pat  jau ruošiasi skaitmeninti šiuolaikinių autorių knygas. Bibliotekos, muziejai ar privatūs asmenys norėdami skaitmeninti knygas ar kitus kūrinius ir viešai talpinti juos internete, privalo gauti autorių ar paveldėtojų bei leidėjo leidimus.

    Pasirašydami sutartis su bibliotekomis dėl knygos skaitmeninimo ir jos patalpinimo viešai internete, primename autoriams :
    1. Knyga dažniausiai turi ne vieną, o kelis autorius (teksto autorius, vertėjas, iliustruotojas, knygos dailininkas). Kiekvienas autorius gali leisti panaudoti tik  savo atskirą kūrinį, pagal sąlygas, kurias pasirašė su knygos leidėju;
    2. Leidėjas turi teisę į visą knygą ir į atskirus kūrinius knygoje tam terminui, kuris numatytas autoriaus ir leidėjo sutartyje;
    3. Įstatymas numato, kad: “autorius  privalo be leidėjo rašytinio leidimo neperduoti ar nesuteikti teisių į sutartyje nurodytą kūrinį ar jo dalį tretiesiems asmenims, t.y. neleisti panaudoti jį tuo pačiu būdu per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas, - trejus metus nuo kūrinio sukūrimo datos“.
    4. Be to, įstatymas numato, kad kūrinį skaitmeninti ir viešai patalpinti jį internete galima tik tuomet, kai kūrinio jau nėra  viešoje prekyboje.
    Atminkite, kad skaitmeninė knyga, kuri yra viešai nemokamai prienama internete, sumažina leidėjo poreikį išleisti knygą pakartotu tiražu popieriniu variantu. Tuo pačiu knygos autoriams sumažėja galimybė gauti autorinį atlyginimą už pakartotą tiražą ir sumažėja autorinis atlyginimas už knygų panaudą.
    Autorius, suteikdamas leidimą skaitmeninti ir viešai platinti internetu savo sukurtą ir išleistą kūrinį, turėtumų gauti atitinkamą autorinį atlyginimą, kuris kompensuotų autoriaus  nuostolius ateityje.


LATGAA informacija 

atgal

Aktualijos

Kitas požiūris
2016-12-19

Ar tikrai spauda išnyks 2037 metų gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 18 valandą?..

Šie metai laikraščio „Utenos diena“ kolektyvui buvo išskirtiniai. Pirmiausia, dėl to, kad pavyko tiesiogiai laimėti bent kelis regioninei žiniasklaidai skirtus konkursus. Vadinasi, mes mokame, galime ir netgi privalome varžytis. Mes galime parengti puikiai ekspertų vertinamus žurnalistinius kūrinius, be priekaištų paruošti pakankamai sudėtingus dokumentus ir viską teisingai pateikti per viešųjų pirkimų sistemas. Todėl, kai gavome pasiūlymą sudalyvauti regioninės žiniasklaidos konferencijoje Maskvoje nedvejodami sutikome. Ir žinote, mes galime ne tik paklausyti ką kalba kolegos iš Rusijos, Švedijos, Lenkijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos regioninės žiniasklaidos, bet ir pasidalinti savo įžvalgomis. Taigi apie viską tik sugrįžus iš Maskvos.
 

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.