Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Asociacijos LATGA informacija autoriams ir leidėjams

2013-03-04

    Šiuo metu daug kalbama apie kūrinių (knygų, fotografijų, dailės kūrinių) skaitmeninimą ir jų sklaidą, bei padarymą viešai prieinamais internete. Mažvydo biblioteka taip pat  jau ruošiasi skaitmeninti šiuolaikinių autorių knygas. Bibliotekos, muziejai ar privatūs asmenys norėdami skaitmeninti knygas ar kitus kūrinius ir viešai talpinti juos internete, privalo gauti autorių ar paveldėtojų bei leidėjo leidimus.

    Pasirašydami sutartis su bibliotekomis dėl knygos skaitmeninimo ir jos patalpinimo viešai internete, primename autoriams :
    1. Knyga dažniausiai turi ne vieną, o kelis autorius (teksto autorius, vertėjas, iliustruotojas, knygos dailininkas). Kiekvienas autorius gali leisti panaudoti tik  savo atskirą kūrinį, pagal sąlygas, kurias pasirašė su knygos leidėju;
    2. Leidėjas turi teisę į visą knygą ir į atskirus kūrinius knygoje tam terminui, kuris numatytas autoriaus ir leidėjo sutartyje;
    3. Įstatymas numato, kad: “autorius  privalo be leidėjo rašytinio leidimo neperduoti ar nesuteikti teisių į sutartyje nurodytą kūrinį ar jo dalį tretiesiems asmenims, t.y. neleisti panaudoti jį tuo pačiu būdu per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu toks terminas nenustatytas, - trejus metus nuo kūrinio sukūrimo datos“.
    4. Be to, įstatymas numato, kad kūrinį skaitmeninti ir viešai patalpinti jį internete galima tik tuomet, kai kūrinio jau nėra  viešoje prekyboje.
    Atminkite, kad skaitmeninė knyga, kuri yra viešai nemokamai prienama internete, sumažina leidėjo poreikį išleisti knygą pakartotu tiražu popieriniu variantu. Tuo pačiu knygos autoriams sumažėja galimybė gauti autorinį atlyginimą už pakartotą tiražą ir sumažėja autorinis atlyginimas už knygų panaudą.
    Autorius, suteikdamas leidimą skaitmeninti ir viešai platinti internetu savo sukurtą ir išleistą kūrinį, turėtumų gauti atitinkamą autorinį atlyginimą, kuris kompensuotų autoriaus  nuostolius ateityje.


LATGAA informacija 

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.