Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

NRMLL asociacija išrinko valdybą ir priėmė naujus narius

2013-05-13

    Gegužės 10 dieną, penktadienį, Kėdainiuose įvyko Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narių ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas. Gausiai susirinkę asociacijos nariai teigiamai įvertino valdybos pirmininkės Vilijos Butkuvienės metinę veiklos ataskaitą, patvirtino 2012 metų finansinę ataskaitą, išrinko naują valdybą, pirmininką, pavaduotojus ir revizorių.

    Valdybos pirmininkė V. Butkuvienė, kalbėdama apie 2012 m. veiklą,  pranešime akcentavo PVM lengvatos įteisinimą ir įtaką dabartinei redakcijų situacijai, santykius su „Lietuvos paštu“,  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo konkursų vertinimo kriterijų skaidrinimą, kritikavo apribotas galimybes dalyvauti valstybės institucijų skelbiamuose viešinimo konkursuose, kai kuriose žiniasklaidos priemonėse formuojamą prieštaringą vietinės spaudos įvaizdį ir t.t. Valdybos pirmininkės pavaduotoja Ramutė Šimukauskaitė atkreipė dėmesį į  SRTRF tarybos formavimą, Etikos komisijos nutarimus. Asociacijos nariai aktyviai dalyvavo diskusijose apie asociacijos veiklos prioritetus. Į leidėjams rūpimus klausimus atsakė susirinkimo viešnia - LR Seimo Švietimo, mokslo  ir kultūros komiteto pirmininkė  Audronė Pitrėnienė.
    Susirinkimas išrinko devynis valdybos narius - V.Butkuvienę, R.Šimukauskaitę, A.Balčiūną, D.Apanavičienę, V.Vitkauskienę, V.Surgautienę, S.Kilkuvienę, N.Šulcienę ir D.Ridiką. Asociacijos valdybos pirmininke išrinkta V. Butkuvienė ( Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė), pavaduotojais R. Šimukauskaitė ( Prienų rajono ir Birštono krašto laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė) ir A.Balčiūnas (Mažeikių rajono laikraščio „Santarvė“ leidėjas), o revizore V.Liukaitienė (Jonavos rajono laikraščio "naujienos" vyr. redaktorė).
    Naujoji valdyba apsvarstė  ir pritarė UAB „VVARF,“ , leidžiančios laikraščius „Plungė“ ir „Telšių žinios“, prašymui tapti asociacijos nariu. Šiuo metu asociacija vienija 31 regioninių ir vietinių laikraščių leidėją.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.