Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalLeidėjams paštas garantavo gerėsiančią paslaugų kokybę

2013-06-28

                Birželio 28 d. Biržų pilyje įvyko naujai išrinktos Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos posėdis, kuriame aptartos AB „Lietuvos paštas" diegiamos naujovės pristatant ir prenumeruojant laikraščius miesto teritorijoje.Valdybos posėdyje dalyvavo AB „Lietuvos paštas" pardavimų tarnybos vadovas Arūnas Venckavičius,  bei prenumeratos paslaugų  grupės vadovas Mikas Jovaišas.

 

               „Pastebėjome tendenciją, kad prenumeruojamų laikraščių kiekiai mažėja. Be abejonės, įtaką daro naujosios technologijos, tačiau kaip viena iš priežasčių gali būti ir gana vėlyvas laikraščių pristatymas. Juk paprastai žmonės naujienas jau norėtų žinoti iš ryto. Mes suinteresuoti gerinti paslaugų kokybę, todėl prieš kurį laiką Panevėžio apskrityje pradėjome diegti naujovę- miestuose leidinius pristatyti iki 7 val. ryto. Žinoma, naujas projektas pareikalavo tam tikrų permainų, galbūt pradžioje buvo ir nesusipratimų. Padarėme klaidą, kad su šiuo projektu iš anksto nesupažindinome leidėjų“,- pripažino A. Venckavičius. Tačiau pardavimų tarnybos vadovas akcentavo, kad dėl šių pokyčių prenumeratos platinimo įkainiai nesikeis, jie išlieka tokie, kokie ir buvo. Taigi, leidėjai jokių nuostolių nepatirs, atvirkščiai, prenumeratoriai džiaugiasi anksčiau gavę laikraštį. „Kaip ir anksčiau, sutarties šalimis lieka Lietuvos paštas ir leidėjas, jokie tarpininkai sutarties sąlygų nekeičia. Tikimės, kad pertvarkytas darbo procesas leis užtikrinti sklandesnį ir kokybiškesnį prenumeratos pristatymą miestiečiams. Kol kas ši naujovė taikoma tik Panevėžio apskrityje, toliau ją diegsime etapais. Galbūt sumažėjus darbo sąnaudoms, siekiant išsilaikyti konkurencinėje rinkoje, ateityje bus galima sumažinti prenumeratos pristatymo įkainius miesto teritorijoje“,- kalbėjo A. Venckavičius. Jis atsakė į leidėjams rūpimus klausimus, pažadėjo reaguoti į išsakytą kritiką.
             AB „Lietuvos paštas" neketina keisti ateinančių metų leidinių prenumeratos pristatymo įkainių.
            NRMLL A valdybos nariai apsikeitė nuomonėmis dėl Spaudos, radijo, televizijos rėmimo fondo reorganizavimo modelio. Kitas posėdis numatytas rugsėjo mėnesį Rokiškyje.
            Valdyba nuoširdžiai dėkoja savo kolegoms Alfredai ir Petrui Gudams, Biržų rajono laikraščio „Šiaurės rytai“ leidėjams, už itin  nuoširdų priėmimą, turiningą kultūrinę programą.

Vilija BUTKUVIENĖ

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.