Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kreipimasis

2013-11-20

 Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija yra viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija, kurios nariai atstovauja didžiajai daliai Lietuvos žiniasklaidos organizacijų. Nagrinėdama žurnalistų profesionalios etikos klausimus, Komisija vertina ne tik atskirus atvejus, bet ir stebi žiniasklaidos padėtį šalyje apskritai. Komisijai kelia nerimo besiformuojanti tendencija regionuose stumti nepriklausomą žiniasklaidą į užribį, naudojantis biudžeto lėšomis ir savivaldybės, kaip įstaigos, teikiamomis galimybėmis.

 Komisija atkreipia dėmesį į susidariusią nenormalią padėtį Druskininkuose. Visuomenės informavimo įstatymo 22 str. 6 d. skelbia, jog valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas) negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais. Druskininkų savivaldybė, pasinaudodama įstatyme esančia išlyga dėl mokslo ir mokymo įstaigų, per VšĮ ,,Druskininkų švietimo centras“ (kurios steigėja yra Druskininkų savivaldybė) įsteigė už biudžeto pinigus laikraštį, kurį nemokamai platina savivaldybės gyventojams. 
 Visuomenės informavimo įstatymo 29 str. 1 d. draudžia bet kurios rūšies įstaigoms (tarp jų ir savivaldybės) monopolizuoti visuomenės informavimo priemones.       
 Žinant, kad prenumerata ir reklama yra pagrindinis nepriklausomos spaudos pajamų šaltinis, tokius savivaldybės veiksmus kitaip, kaip siekiu monopolizuoti informaciją sunaikinant nepriklausomą Druskininkų spaudą, įvardinti negalima.
 Pastaruoju metu Komisija gavo ir nagrinėjo Druskininkų savivaldybės vieną po kito teiktus skundus ir pretenzijas dėl laikrasčių "Druskonis" ir "Druskininkų naujienos" straipsnių, kuriuose  kritikuojama savivaldybės veikla. 
 Komisijos nuomone, demokratinėje valstybėje net ir stipriausias pozicijas turintys politikai neturi teisės kištis į žiniasklaidos veiklą, išskyrus tas galimybes, kurias jiems suteikia įstatymai. Bandymas užgniaužti savarankišką, su valdžia nesusijusią spaudą, yra rimtas perspėjimas demokratinei visuomenei, jog  siekiama riboti jos teisę gauti nešališką, nepriklausomą ir politinių bei partinių įsipareigojimų nesaistomą informaciją.

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.