Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos kreipimasis

2013-11-20

 Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija yra viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos institucija, kurios nariai atstovauja didžiajai daliai Lietuvos žiniasklaidos organizacijų. Nagrinėdama žurnalistų profesionalios etikos klausimus, Komisija vertina ne tik atskirus atvejus, bet ir stebi žiniasklaidos padėtį šalyje apskritai. Komisijai kelia nerimo besiformuojanti tendencija regionuose stumti nepriklausomą žiniasklaidą į užribį, naudojantis biudžeto lėšomis ir savivaldybės, kaip įstaigos, teikiamomis galimybėmis.

 Komisija atkreipia dėmesį į susidariusią nenormalią padėtį Druskininkuose. Visuomenės informavimo įstatymo 22 str. 6 d. skelbia, jog valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas) negali būti viešosios informacijos rengėjais ir (ar) jų dalyviais. Druskininkų savivaldybė, pasinaudodama įstatyme esančia išlyga dėl mokslo ir mokymo įstaigų, per VšĮ ,,Druskininkų švietimo centras“ (kurios steigėja yra Druskininkų savivaldybė) įsteigė už biudžeto pinigus laikraštį, kurį nemokamai platina savivaldybės gyventojams. 
 Visuomenės informavimo įstatymo 29 str. 1 d. draudžia bet kurios rūšies įstaigoms (tarp jų ir savivaldybės) monopolizuoti visuomenės informavimo priemones.       
 Žinant, kad prenumerata ir reklama yra pagrindinis nepriklausomos spaudos pajamų šaltinis, tokius savivaldybės veiksmus kitaip, kaip siekiu monopolizuoti informaciją sunaikinant nepriklausomą Druskininkų spaudą, įvardinti negalima.
 Pastaruoju metu Komisija gavo ir nagrinėjo Druskininkų savivaldybės vieną po kito teiktus skundus ir pretenzijas dėl laikrasčių "Druskonis" ir "Druskininkų naujienos" straipsnių, kuriuose  kritikuojama savivaldybės veikla. 
 Komisijos nuomone, demokratinėje valstybėje net ir stipriausias pozicijas turintys politikai neturi teisės kištis į žiniasklaidos veiklą, išskyrus tas galimybes, kurias jiems suteikia įstatymai. Bandymas užgniaužti savarankišką, su valdžia nesusijusią spaudą, yra rimtas perspėjimas demokratinei visuomenei, jog  siekiama riboti jos teisę gauti nešališką, nepriklausomą ir politinių bei partinių įsipareigojimų nesaistomą informaciją.

Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija

atgal

Aktualijos

Kitas požiūris
2016-12-19

Ar tikrai spauda išnyks 2037 metų gruodžio 6 dieną, sekmadienį, 18 valandą?..

Šie metai laikraščio „Utenos diena“ kolektyvui buvo išskirtiniai. Pirmiausia, dėl to, kad pavyko tiesiogiai laimėti bent kelis regioninei žiniasklaidai skirtus konkursus. Vadinasi, mes mokame, galime ir netgi privalome varžytis. Mes galime parengti puikiai ekspertų vertinamus žurnalistinius kūrinius, be priekaištų paruošti pakankamai sudėtingus dokumentus ir viską teisingai pateikti per viešųjų pirkimų sistemas. Todėl, kai gavome pasiūlymą sudalyvauti regioninės žiniasklaidos konferencijoje Maskvoje nedvejodami sutikome. Ir žinote, mes galime ne tik paklausyti ką kalba kolegos iš Rusijos, Švedijos, Lenkijos, Belgijos, Didžiosios Britanijos, Graikijos regioninės žiniasklaidos, bet ir pasidalinti savo įžvalgomis. Taigi apie viską tik sugrįžus iš Maskvos.
 

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.