Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalŽurnalistų ir leidėjų etikos komisija ieško inspektoriaus kandidatūros

2009-09-17

Komisija rengia konkursą ieškodama nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turinčio kandidato. Taip pat būtina sąlyga - turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą.

Lietuvos regioninių televizijų asociacija
Letuvos žmogaus teisių centras
Lietuvos kabelinės televizijos asociacija
Lietuvos radijo ir televizijos asociacija
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija
Lietuvos žurnalistų sąjunga
Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija
Lietuvos vyskupų konferencija
Lietuvos psichiatrų asociacija
Lietuvos žurnalistų draugija
Lietuvos žurnalistikos centras
Lietuvos radijas ir televizija
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija
Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija


Atsistatydinus Žurnalistų etikos inspektoriui Romui Gudaičiui, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija privalo teikti Seimui naujo inspektoriaus kandidatūrą. Komisija organizavo konkursą ir buvo pateikusi kandidatūrą. Tačiau nuo 2009 m. liepos 28 d.  įsigaliojo nauja Visuomenės informavimo įstatymo redakcija, todėl Komisija privalo rengti konkursą dar kartą, ir, parinkdama kandidatūrą, atsižvelgti į Įstatymo 49 straipsnio           3 dalyje įtvirtintą naują nuostatą, kad Inspektoriumi skiriamas ne tik nepriekaištingos reputacijos ir Inspektoriaus pareigoms atlikti būtiną kompetenciją turintis Lietuvos Respublikos pilietis,  tačiau jis privalo turėti ir aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. 
 Konkursas viešas. Prašome organizacijas, delegavusias narius į Komisiją, ir kitas visuomenines organizacijas, teikti savo pasiūlymus. Pasiūlymai, kandidato užpildyta anketa ir jo teisinį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija turi būti išsiųsti Komisijai iki š. m. spalio 02 d. adresu: Vokiečių g. 4/2, 01130 Vilnius, arba el. paštu: egidija@lzlek.lt. Tel. informacijai: 8 698 71588.

 
 Priedas: kandidato į Žurnalistų etikos inspektoriaus pareigas anketa.
   .

Pagarbiai

 

Pirmininkė        Edita  Žiobienė
 
ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ ETIKOS KOMISIJA

Kandidato į Žurnalistų ir leidėjų etikos inspektoriaus pareigas
a n k e t a

 

1. Vardas, pavardė ……………………………………………………………..
2. Gimimo data ………………………………………………………………...
3. Išsilavinimas:
  a) mokslo įstaiga ………………………………………………
  b) specialybė ………………………………………………….
  c) baigimo metai ………………………………………………
4. Darbovietė, adresas, tel.. …………………………………………………….
…………………………………………………………………………………
5. Pareigos …………………………………………………………………….
6. Ar nesusijęs darbo santykiais su visuomenės informavimo rengėjais ir (ar)
platintojais ...........................………………………………………………….
7. Ar turi visuomenės informavimo priemonių akcijų ………………………..
…………………………………………………………………………………
8. Ar šeimos nariai nesusiję darbo santykiais su visuomenės informavimo              priemonėmis …………………………………………………………………..
9. Ar šeimos nariai neturi visuomenės informavimo priemonių akcijų ………
…………………………………………………………………………………
10. Gyvenimo aprašymas:

 

 

 

 


11. Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (ateities vizija):

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.