Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalVyriausybė atsigręžia į regionus

2015-01-15

    Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius sausio 9 d. regioninės žiniasklaidos atstovus pakvietė į tradicinį susitikimą, kuriame apžvelgė praėjusių metų Vyriausybės nuveiktus darbus ir nubrėžė šių metų veiklos gaires, kartu su rajonuose dirbančiais žurnalistais aptarė euro įvedimo Lietuvoje aspektus.

     „Artimiausiu metu iš esmės keičiame  investavimo į regionus schemą. Praėjusiu finansiniu laikotarpiu  labai daug lėšų buvo skiriama infrastruktūros plėtrai  – miesto viešųjų erdvių tvarkymui, apleistų teritorijų regeneravimui. Tačiau tai neleido pasiekti reikšmingesni  pokyčių mažinant regionų socialinę atskirtį. Naujam 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiui yra parengta speciali Regionų plėtros programa (3,5 mlrd. Lt arba daugiau kaip 1 mlrd. eurų)  verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui į atskiras vietoves. Naujuoju ES struktūrinės paramos periodu prioritetas teikiamas integruotai teritorijų plėtrai. Lėšos bus skiriamos mažiau išvystytų miestų ar jų dalių investicinio patrauklumo didinimui, verslo sąlygų sudarymui. Rengiama 15 integruotų teritorijų vystymo programų – 5 didžiųjų miestų ir po vieną regioninę kiekvienai apskričiai. Savivaldybės,  rengdamos savo plėtros programas, savarankiškai išskirs prioritetus“,- susitikime atsigręžimą į Lietuvos regionus akcentavo premjeras. Vyriausybės vadovas tvirtino tikintis, kad  patikimai dirbantis Lietuvos  ekonomikos variklis ir šiais metais leis įveikti  ekonominių  iššūkių duobes ir sustiprinti valstybės pozicijas augančių Europos Sąjungos šalių lyderių grupėje.
    Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdybos pirmininkė Vilija Butkuvienė glaustai išdėstė opiausias vietinės žiniasklaidos problemas, kurios, premjero patikinimu, ateityje bus sprendžiamos pozityviai. „Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šie metai bus finansiškai palankūs ir regionų žiniasklaidai. Buvo sudarytos sąlygos, kad nebrangtų periodiniai leidiniai kaimo vietovėse gyvenantiems prenumeratoriams. Patvirtinti tokie patys prenumeratos pristatymo tarifai, kaip 2012–2014 metais, yra mažesni nei paslaugos teikimo sąnaudos. „Lietuvos pašto“ paslaugų teikimo nuostoliai, kaip ir anksčiau, bus kompensuoti iš valstybės biudžeto asignavimų“,- susitikime su regioninės žiniasklaidos atstovais sakė A. Butkevičius.

NRMLLA informacija

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.