Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

KREIPIMASIS

2015-06-03

 Dėl žurnalistų dalyvavimo partinėje-politinėje veikloje

2015 06 01

Per šių metų rinkimus į savivaldybių tarybas kandidatų sąrašuose buvo įrašyta ne vieno žurnalisto pavardė; dalis jų buvo išrinkti ir tapo tarybų nariais. Visuomenės informavimo etikos komisija atkreipia dėmesį, kad žurnalisto dalyvavimas politinėje veikloje neišvengiamai sukelia dviprasmiškas situacijas. Žurnalisto svarbiausioji pareiga – gerbti tiesą ir visuomenės teisę į tiesą. Pagrindiniai etiškos ir profesionalios žurnalistikos kriterijai yra nepriklausomumas, teisingumas ir nešališkumas. Kiekvienas žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas privalo būti laisvas ir nepriklausomas, o vykdydamas savo veiklą, žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. Kita vertus, žurnalistas negali naudoti savo pareigų vien tam, kad įgytų prestižą ar visuomeninę įtaką.
Informacijos laisvė yra viena iš pagrindinių demokratinės valstybės piliečių teisių. Skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai turi būti tikri, kad jiems teikiama informacija yra nešališka.
 Buvimas politinės partijos nariu, darbas savivaldybės taryboje ar savivaldybės administracijoje gali sukelti ne tik interesų konfliktus; tai verčia abejoti visos žiniasklaidos skaidrumu bei pateikiamos informacijos teisingumu. Partinė-politinė veikla susijusi su įvairiausiomis gyvenimo sritimis ir nėra sričių, tolimų nuo politikos, todėl politikoje dalyvaujančiam žurnalistui sunku išvengti interesų konfliktų ir objektyviai vertinti valdžios sprendimus.
 Visuomenės informavimo etikos komisija ragina visus žurnalistus gerbti profesionaliosios žurnalistikos standartus ir priimti sprendimą: pasitraukti iš partinės-politinės veiklos arba pasitraukti iš aktyvios žurnalistikos.

Visuomenės informavimo etikos komisija

atgal

Aktualijos

KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.