Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

KREIPIMASIS

2015-06-03

 Dėl žurnalistų dalyvavimo partinėje-politinėje veikloje

2015 06 01

Per šių metų rinkimus į savivaldybių tarybas kandidatų sąrašuose buvo įrašyta ne vieno žurnalisto pavardė; dalis jų buvo išrinkti ir tapo tarybų nariais. Visuomenės informavimo etikos komisija atkreipia dėmesį, kad žurnalisto dalyvavimas politinėje veikloje neišvengiamai sukelia dviprasmiškas situacijas. Žurnalisto svarbiausioji pareiga – gerbti tiesą ir visuomenės teisę į tiesą. Pagrindiniai etiškos ir profesionalios žurnalistikos kriterijai yra nepriklausomumas, teisingumas ir nešališkumas. Kiekvienas žurnalistas ir viešosios informacijos rengėjas privalo būti laisvas ir nepriklausomas, o vykdydamas savo veiklą, žurnalistas neturi teisės prisiimti jokių įsipareigojimų, išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjui. Kita vertus, žurnalistas negali naudoti savo pareigų vien tam, kad įgytų prestižą ar visuomeninę įtaką.
Informacijos laisvė yra viena iš pagrindinių demokratinės valstybės piliečių teisių. Skaitytojai, klausytojai ir žiūrovai turi būti tikri, kad jiems teikiama informacija yra nešališka.
 Buvimas politinės partijos nariu, darbas savivaldybės taryboje ar savivaldybės administracijoje gali sukelti ne tik interesų konfliktus; tai verčia abejoti visos žiniasklaidos skaidrumu bei pateikiamos informacijos teisingumu. Partinė-politinė veikla susijusi su įvairiausiomis gyvenimo sritimis ir nėra sričių, tolimų nuo politikos, todėl politikoje dalyvaujančiam žurnalistui sunku išvengti interesų konfliktų ir objektyviai vertinti valdžios sprendimus.
 Visuomenės informavimo etikos komisija ragina visus žurnalistus gerbti profesionaliosios žurnalistikos standartus ir priimti sprendimą: pasitraukti iš partinės-politinės veiklos arba pasitraukti iš aktyvios žurnalistikos.

Visuomenės informavimo etikos komisija

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.