Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Jauniesiems korespondentams – kūrybiškumo mokymai

2015-11-13

Klaipėdos rajono laikraštis „Banga“ nuolat puoselėja jaunimo iniciatyvas vietinėje spaudoje. Viena iš priemonių – šeštadieninis laikraščio puslapis moksleiviams „Jauniklių pastogė“, kuriame galima ne tik paskaityti apie bendraamžius, bet ir išbandyti jėgas patiems rašant žinutes, rengiant straipsnius. Tad nenuostabu, kad dalis rajono mokyklų stengiasi ugdyti moksleivių poreikį rašyti vietos spaudai.
Su jaunaisiais autoriais ir jų pedagogais nuolat bendraujantys „Bangos“ žurnalistai rudenį neapleidžia puoselėjamos tradicijos surengti kūrybiškus mokymus norintiesiems rašyti, o gal net svajojantiesiems apie žurnalisto profesiją.
Naudodami naująsias technologijas, 19 moksleivių iš skirtingų rajono mokyklų surengtuose mokymuose, „Bangos“ žurnalistai išdėstė žurnalistikos įvadą.
Paruoštukę, kaip parašyti gerą straipsnį, parengusios „Bangos“ korespondentės Agnė Adomaitė ir Jolanta Venskutė pasistengė, kad moksleiviai laikraščiui tekstus rengtų kūrybiškai. Laikraščio vyriausioji redaktorė Vilija Butkuvienė moksleiviams atskleidė, kokia svarbi šiuolaikinei žiniasklaidai, siekiančiai išlaikyti skaitytojų auditoriją, originali antraštė.
Mokymuose tiesiogiai iš Ukrainos nacionalinės televizijos studijos Kijeve su Klaipėdos rajono jaunimu bendravo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Duodamas interviu mokymų dalyviams, jis kalbėjo apie moderniosios žurnalistikos iššūkius, šiuolaikinio žurnalisto savybes, ypač akcentavo saugoti savo gerą reputaciją.
Jaunieji korespondentai dalyvavo ir praktiniuose užsiėmimuose: jiems teko redaguoti tekstus, sugalvoti pavadinimus straipsniams, parašyti originalias įžangas.
Dar viena turininga ir smalsumą žadinanti užduotis mokymų dalyviams – savo akimis pamatyti, kaip spausdinamas laikraštis. Jaunuoliai vyko į išvažiuojamąją mokymų dalį Kretingoje esančioje „Vakarų spaustuvėje“. Joje tarp daugybės laikraščių dukart per savaitę spausdinama ir „Banga“.
Visiems dalyviams „Bangos“ redakcija įteikė jų naujas žinias liudijančius vardinius pažymėjimus.

Jolanta VENSKUTĖ
 
 

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.