Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalSusitikimai su valdžios atstovais

2009-10-05

Praėjusį penktadienį Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdyba inicijavo susitikimą Susisiekimo ministerijoje dėl 2010 m. planuojamų prenumeratos įkainių kaimo teritorijose.  Jame dalyvavo asociacijos atstovai R.Šimukauskaitė, V.Butkuvienė, N.Simėnienė, A.Balčiūnas, L.Rozga, R.Navickienė, taip pat Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorius V. Kišonas, AB „Lietuvos paštas“ pardavimų direktorius Jučas ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo programų vadovė D. Valančiūtė.
Pagrindinis klausimas, kurį iškėlė valdybos pirmininkės pavaduotoja V.Butkuvienė – 2010 m. prenumeratos pristatymo įkainių derinimas.

Praėjusį penktadienį Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos valdyba inicijavo susitikimą Susisiekimo ministerijoje dėl 2010 m. planuojamų prenumeratos įkainių kaimo teritorijose.  Jame dalyvavo asociacijos atstovai R.Šimukauskaitė, V.Butkuvienė, N.Simėnienė, A.Balčiūnas, L.Rozga, R.Navickienė, taip pat Susisiekimo ministerijos Informacinių ir ryšių technologijų departamento direktorius V. Kišonas, AB „Lietuvos paštas“ pardavimų direktorius Jučas ir Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo programų vadovė D. Valančiūtė.
Pagrindinis klausimas, kurį iškėlė valdybos pirmininkės pavaduotoja V.Butkuvienė – 2010 m. prenumeratos pristatymo įkainių derinimas. AB „Lietuvos pašto“ akcininkas yra Lietuvos valstybė, tad manome, kad spaudos prenumeratos pristatymo kaimo teritorijose problemą būtina spręsti valstybiškai.
2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Seimo Švietimo, kultūros ir mokslo komitetas, atsiliepdamas į mūsų asociacijos kreipimąsi organizavo išplėstinį posėdį „Didėjantys Lietuvos pašto prenumeratos pristatymo kaime įkainiai – iššūkis demokratijos plėtrai“. Minėtame posėdyje AB „Lietuvos paštas“ pripažino, jog nustatant pristatymo kainas ateinantiems metams būtina susitikti ir pradėti derėtis su mūsų asociacijos atstovais rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais. 2007 ir 2008 m. tokios derybos vyko, tačiau šis susitarimas šiemet, kai rajonų laikraščių ekonominė padėtis dėl padidėjusios mokesčių naštos yra kritinė, neįvykdytas, o 2010 m. prenumeratos pristatymo kainos jau bus skelbiamos spalio pirmoje pusėje. Asociacija akcentavo, kad tik AB „Lietuvos paštas“ laikraščių prenumeratos pristatymo paslaugą nuosekliai ir sistemingai atlieka kaimo teritorijose ir tai yra prieinamiausias būdas vietos gyventojams gauti rajono laikraštį, nes kaimo vietovėse nėra spaudos kioskų, o laikraščiai pardavinėjami tik kai kurių seniūnijų centruose esančiose parduotuvėse, kurios taip pat jau yra ant bankroto ribos. Valdybos pirmininkė R.Šimukauskaitė pabrėžė, kad „mus prenumeruoja kaimas ir mes norim, kad mus neštų“ , o paštui tai yra privaloma, viena iš 120 jo vykdomų paslaugų. Rajoninių laikraščių leidėjai, jei bus akivaizdžiai didinamos 2010 m. prenumeratos pristatymo kainos, nebemato galimybės skaitytojams kelti prenumeratos įkainius, nes pagrindiniai mūsų skaitytojai „yra mokytojai ir pensininkai“, sakė L.Rozga.
Susisiekimo ministerijos atstovas V.Kišonas vertino, kad situacija sudėtinga ir AB „Lietuvos paštas“ turi apie 10 mln. nuostolių iš prenumeratos, tame tarpe apie 6,5 mln. sudaro vietinės regioninės spaudos pristatymas. Asociacijos nariams paprašius tokių nuostolių pjūvio, atsakymo negavome.
AB „Lietuvos paštas“ pardavimų direktorius Jučas atkreipė dėmesį , kad nuo 1998 iki 2008 m. kainos nebuvo didinamos ir šiuos sprendimus priimdavo vyriausybė. 2009 - aisias  metais prenumeratos pristatymo įkainiai vidutiniškai išaugo 30 procentų, o 2010 metų situacija bus svarstoma spalio 5 dieną Susisiekimo ministerijoje vyksiančiame išplėstiniame posėdyje.
Susisiekimo ministerijos atstovas V.Kišonas pasiūlė, kad kiekvienais metais turėtume gauti informaciją apie AB „Lietuvos paštas“ kainodarą ir prognozes dar iki sutarčių pasirašymo. Asociacijos valdybos nariai kėlė ir kitus konkrečius klausiomus: ar AB „Lietuvos paštas“ dirbs ir išnešios laikraščius šeštadieniais, kodėl laikraščio prenumeratos pristatymo įkainis regioniniams laikraščiams didinamas nuo puslapių skaičiaus, o načionaliniams – ne.
Diskutavome ir apie laikraščių pristatymo kainų kompensavimo mechanizmą per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą. Manome, kad 2009 m. rugsėjo 15 d. paskelbtas konkursas ir fondo pateikta paraiška laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams yra labai nekonkreti ir negarantuojanti, jog valstybės parama bus racionaliai panaudota būtent prenumeratos pristatymo nuostoliams dengti kaimo vietovėse. 1,45 mln. Lt iš valstybės biudžeto gali būti paskirstyti neatsižvelgiant į esminį kriterijų – prenumeratos pristatymą kaimo teritorijoje.  Sudarydamas konkurso paramai tvarkos aprašą Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas informuoja, jog į paramą gali pretenduoti visos bendrovės, platinančios regioninę, rajoninę ir nacionalinę spaudą visoje Lietuvos teritorijoje, tačiau faktiškai kaimo teritorijoje spaudos leidinius pristato AB „Lietuvos paštas“ ir tik keletas privačių platinimo tarnybų. Didžioji dalis platinimo tarnybų laikraščius pristato tik miesto teritorijoje, kur platinimo sąnaudos žymiai mažesnės nei platinant kaimo teritorijoje. Be to, dabar padidėjusį PVM iki 21 proc. kompensuoja ne platinimo tarnybos, o redakcijos iš savo vidinių resursų.
Asociacijos pasiūlymas ir prašymas – kompensaciją skirti tik spaudos platinimui kaimo teritorijose, nes kaimo žmonės neturi pasirinkimo alternatyvos: kaimuose nėra spaudos kioskų, tik kai kurių didelių gyvenviečių parduotuvėse galima nusipirkti spaudos leidinių. Pasaulio, Europos, Lietuvos žinias kaimo žmonės dar gali sužinoti iš televizijos, radijo laidų, tačiau, jei dėl kritinės situacijos AB „Lietuvos paštas“ sutriks prenumeratos pristatymas į kaimo teritorijas, kaimo žmonės liks be savo savivaldybės žinių.  
Po šio susitikimo leidėjai išskubėjo į Prezidentūrą, kur vyko dar vienas darbinis susitikimas su Prezidentės patarėjais tais pačiais mums aktualiais klausimais. 

atgal

Aktualijos

KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.