Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalAndrius Kubilius: „Vietinė spauda turi būti labai aiškus prioritetas“

2009-10-09

Spalio 7 dieną, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos iniciatyva Vilniuje (asociacijai atstovavo 8 valdybos nariai), Vyriausybės rūmuose, įvyko susitikimas su premjeru Andriumi Kubiliumi , kuriame dalyvavo ir atsakingi pareigūnai iš Finansų, Susisiekimo ir Kultūros ministerijų, Seimo nariai bei Vyriausybės kanceliarijos darbuotojai. Taip pat Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacijos vadovas. Pokalbį išprovokavo situacija valstybinėje Lietuvos pašto įmonėje.

Prieš prasidedant diskusijai tarpusavyje juokavome, kad valdininkai keičiasi, o mes vis tie patys ir kalbam vis apie tą patį. Jau tapo kone tradicija kiekvieną rudenį priminti politikams ir funkcionieriams, kad Lietuva ne tik Vilniaus miestas, kad kaimuose dar gyvena žmonės, skaito laikraščius, klauso radijo. Kasmet iš naujo kylant grėsmei, kai Lietuvos pašto bendrovės vadovai nuostolingai dirbančią įmonę rengiasi gelbėti rajonuose gyvenančių žmonių sąskaita,  į sostinę suvažiuoja redaktoriai iš visų Lietuvos regionų. Akivaizdu, jog trumparegiški arba neapgalvoti ankstesnių pašto vadovų pertvarkymai įmonės viduje ne tik nepagerino paprastų laiškininkų socialinės padėties, bet ir nedavė lauktų rezultatų. Valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos paštas“ vėl skaičiuoja milijoninius nuostolius, buvusią vadovybę krečia STT pareigūnai, o rajoninių laikraščių leidėjus – nerimas dėl ateities.
Diskusijoje leidėjų vardu kalbėjusi Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, kaip vieną skubiausiai spręstinų klausimų akcentavo 2010 m. laikraščių pristatymo kaime kainos klausimą. „Vietos laikraščiai yra labiausiai prieinama žiniasklaidos priemonė vietos gyventojams. Leidiniai aktyviai dalyvauja visuomenės moralinės gerovės stiprinimo veikloje, dažnai yra įvairių švietėjiškų, kultūrinių, pilietinių akcijų rėmėjai“ – sakė ji. Kaip vieną svarbiausią dalyką, dėl kurio Vyriausybei būtina pasirūpinti, kad pristatymo kainos būtų prieinamos ir kaimo žmogui, V. Butkuvienė priminė žiniasklaidos misiją- viešai platinti informaciją, kuri padeda plėtoti demokratiją, visuomenės atvirumą, skatina pilietiškumą ir valstybės pažangą. Tad drastiškai pakelta pašto paslaugos kaina, kuri jau dabar sudaro apie 40 proc. leidinio pardavimo kainos, gali tapti mažoms laikraščių bendrovėms nepakeliama.
Susisiekimo viceministro Rimvydo Vaštako paberta skaičių su minuso ženklu ekvilibristika neįtikino nei premjero, nei kitų pokalbio dalyvių. Toliau vykstant diskusijoms, A. Kubilių nustebino tai, kad Lietuvos pašto įmonė, turinti puikiausią infrastruktūrą, milžinišką įdirbį, rinkoje pralošinėja daug silpnesniems konkurentams. O kaimuose, valdanti visą šimtą procentų rinkos, nesugeba didinti paslaugų kokybės, tinkamai motyvuoti darbuotojų, kad jų uždarbis būtų tiesiogiai siejamas su rezultatais. Dėl pašto darbo nelankstumo antrino ir Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacijos vadovas Rimantas Šukys. Mažėjantys prenumeruojamų leidinių skaičiai gali būti ir panaikintų pašto skyrių padarinys. Įdiegus mobilių paštų paslaugą, efektyvumo nepajuto ir vietose dirbantys pašto darbuotojai. Nedideli kuro limitai riboja kaimo laiškininko galimybę kuo daugiau aplankyti kaimo žmonių ir suteikti jiems paslaugas.
Kolegos piktinosi, kad iki šiol nėra atliktas Lietuvos pašto auditas, neaišku, dėl ko iš tiesų įmonės sąnaudos tokios didelės, o norima eiti lengviausiu keliu - didinti ir taip jau didelius laikraščių pristatymo įkainius. Akivaizdus pašto vadovų neūkiškumas stebino ir premjerą. Jis siūlė paieškoti įmonėje ir vidinių rezervų , kurie galėtų skatinti ir didinti pardavimus, o ne vien tik kelti paslaugų kainas.
Ta pačia proga buvo paliesti ir ekonominės krizės padariniai, aptarta Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo, per kurį iš dalies laikraščius leidžiamoms bendrovėms kompensuojamas PVM padidėjimas, veikla. „Reikia ieškoti papildomų sprendimų, kurie leistų skaidriai įgyvendinti Vyriausybės norą padėti išgyventi spaudai, kurią žmonės skaito rajonuose, kaimuose.“-sakė premjeras.
Ateinantis pirmadienis - pirmoji naujojo Lietuvos pašto vadovo darbo diena. Tą pačią dieną, taip bent pažadėjo viceministras, AB „Lietuvos paštas“ valdybos pirmininkas p. R. Vaštakas, bus priimti protingi sprendimai ir dėl prenumeruojamų leidinių normalios kainos kaimo vietovėse. Belieka viltis, kad naujieji vadovai iš esmės gliaudys šį „kietą riešutėlį“, atsižvelgdami ir į rajonuose gyvenančių tautiečių interesus, ir iki kito rudens nepamirš, kad Lietuvos kaimuose nėra spaudos kioskų, po kiemus rytais nelaksto laikraščių pardavėjai, ten nevažinėja troleibusai, kuriuose mėtosi nemokami laikraščiai. Bet ir ten gyvena žmonės. Tad, kaip sakoma, būkime „biedni“, bet teisingi.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.