Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Prenumeratos pristatymo įkainiai 2010 metams nedidės

2009-10-26

Penktadienį asociacijos valdyba buvo AB „Lietuvos paštas“ pakviesta ir dalyvavo pasitarime dėl 2010 metų  periodinių leidinių prenumeratos tarifų apdorojimo klausimų. Susitikime dalyvavo mūsų asociacijos valdybos nariai, Susisiekimo ministro patarėjas P.Jankauskas, AB „Lietuvos paštas“ generalinis direktorius A.Urbonas, pardavimų direktorius T.Jučas ir kiti atsakingi darbuotojai. Prisistatydamas naujasis generalinis direktorius pabrėžė, kad vienas iš jo formuojamų darbinių tikslų – bendradarbiavimas  su mūsų asociacija ir kvietė kurti abipusius verslo santykius. Mūsų asociacijos valdybos narė V.Butkuvienė sveikino tokį požiūrį, nes vadinamoji „socialinė paslauga“ ( taip anksčiau buvo įvardinamas laikraščių prenumeratos pristatymas į kaimo vietoves)  neigiamai veikė ne tik leidėjus ir skaitytojus, bet gerokai sumenkino paštininkų bei pačio pašto  įvaizdį ir  prestižą. 
Apie kitas problemas ir pasiūlymus paštui taip pat kalbėjo valdybos nariai D. Apanavičienė, A.Balčiūnas. Susitikimas praėjo konstruktyviai diskutuojant.
Generalinis direktorius A. Urbonas konstatavo, kad prenumeratos pristatymo įkainiai 2010 metams nedidėja, o išlieka dabar esančių dydžių. Abi pusės sutarė ateityje glaudžiai bendradarbiauti ir komunikuoti, o generalinis direktorius priėmė  kvietimą dalyvauti ateinančiame mūsų asociacijos  visuotiniame susirinkime, kad galėtume sužinoti pašto strateginius planus ir veiksmus.

 

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.