Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalSVARBU: prievolė žiniasklaidai – deklaruoti apie akcininkus ar dalininkus

2010-03-29

Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina Jaskelevičienė primena: kaip ir kiekvienais metai, taip ir šiemet Kultūros ministerija informuoja, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalį vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ir informacinės visuomenės informavimo priemonių redakcijos, privalo kasmet iki kovo 30 dienos Kultūros ministerijai pateikti duomenis apie įmonės akcininkus ar dalininkus, kurie turi nuosavybės teise ar valdo ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų ar turto (jeigu turtas yra neakcionuotas), informaciją apie savo valdymo organus bei jų narius ir informaciją apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią juos su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, ir (ar) jų dalyviais.

Ši prievolė netaikoma tik valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankams ir politinėms partijoms, kurie leidžia neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius ir (ar) turi informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą.
 
Vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių redakcijos nurodytą informaciją privalo pateikti pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-604 patvirtintame „Duomenų apie vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių dalyvius pateikimo bei šių duomenų skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ tvarkos apraše“ (Žin., 2006, Nr. 122-4636) nustatytą formą (žr.1 priedą). Pagal įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, pateiktus duomenis Kultūros ministerija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ iki kiekvienų metų gegužės 15 dienos.
 
Duomenų pateikimo formą galima rasti Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt (skiltyje „Visuomenės informavimo politika“), kur taip pat pateikiame ir formos užpildymo pavyzdžius. Atkreipiame dėmesį, kad tik teisingai užpildę duomenų formas bus laikomi tinkamai pateikę duomenis. Pažymime, kad nepateikusieji duomenų neteks teisės gauti finansavimą projektams iš Kultūros ministerijos bei VšĮ „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.
 
Duomenis būtina pateikti paštu (adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 204 kab., J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius) arba elektroniniu paštu Pdf formatu, užpildytą formą pateikiant su atsakingo asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu.  Telefonas pasiteiravimui: (8-5) 2193477.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.