Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalSVARBU: prievolė žiniasklaidai – deklaruoti apie akcininkus ar dalininkus

2010-03-29

Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Regina Jaskelevičienė primena: kaip ir kiekvienais metai, taip ir šiemet Kultūros ministerija informuoja, kad pagal Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalį vietinių, regioninių, nacionalinių laikraščių, žurnalų ir informacinės visuomenės informavimo priemonių redakcijos, privalo kasmet iki kovo 30 dienos Kultūros ministerijai pateikti duomenis apie įmonės akcininkus ar dalininkus, kurie turi nuosavybės teise ar valdo ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų ar turto (jeigu turtas yra neakcionuotas), informaciją apie savo valdymo organus bei jų narius ir informaciją apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią juos su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, ir (ar) jų dalyviais.

Ši prievolė netaikoma tik valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms (išskyrus mokslo ir mokymo įstaigas), bankams ir politinėms partijoms, kurie leidžia neperiodinius informacinio pobūdžio leidinius ir (ar) turi informacinės visuomenės informavimo priemones, skirtas visuomenei informuoti apie savo veiklą.
 
Vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių redakcijos nurodytą informaciją privalo pateikti pagal Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-604 patvirtintame „Duomenų apie vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių, žurnalų bei informacinės visuomenės informavimo priemonių dalyvius pateikimo bei šių duomenų skelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ tvarkos apraše“ (Žin., 2006, Nr. 122-4636) nustatytą formą (žr.1 priedą). Pagal įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, pateiktus duomenis Kultūros ministerija skelbia „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ iki kiekvienų metų gegužės 15 dienos.
 
Duomenų pateikimo formą galima rasti Kultūros ministerijos interneto svetainėje www.lrkm.lt (skiltyje „Visuomenės informavimo politika“), kur taip pat pateikiame ir formos užpildymo pavyzdžius. Atkreipiame dėmesį, kad tik teisingai užpildę duomenų formas bus laikomi tinkamai pateikę duomenis. Pažymime, kad nepateikusieji duomenų neteks teisės gauti finansavimą projektams iš Kultūros ministerijos bei VšĮ „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“.
 
Duomenis būtina pateikti paštu (adresu: Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, 204 kab., J. Basanavičiaus g. 5, LT-01118 Vilnius) arba elektroniniu paštu Pdf formatu, užpildytą formą pateikiant su atsakingo asmens parašu ir juridinio asmens antspaudu.  Telefonas pasiteiravimui: (8-5) 2193477.

atgal

Aktualijos

KONKURSO „EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS LIETUVOS EKONOMIKAI IR VISUOMENEI“
2017-12-05

 Kviečiame asociacijos narius dalyvauti konkurse.

Plačiau
© 2006, . Visos teisės saugomos.