Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalAsociacijos valdybos pareiškimas dėl Visuomenės informavimo įstatymo tam tikrų pataisų svarstymo skubos tvarka

2010-04-01

Asociacijos valdyba įteikė pareiškimą dėl asociacijos nariams svarbių Visuomenės informavimo įstatymo pataisų svarstymo skubos tvarka. Gautas Seimo kanceliarijos atsakymas, kad  minėtas pareiškimas perduotas svarstyti atitinkamiems Seimo komitetams.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI  I. DEGUTIENEI

SEIMO ŠVIETIMO, KULTŪROS KOMITETO PIRMININKUI, DARBO GRUPĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMO PATAISOMS RENGTI VADOVUI  V.STUNDŽIUI                       

                                               
                                             PAREIŠKIMAS
                                                2010-03-24

    Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija nepritaria Seimo valdybos prašymui, kuriuo remiantis Darbo grupei Lietuvos respublikos Visuomenės įstatymo pataisoms rengti, buvo rekomenduota pataisų priėmimą svarstyti dviem etapais. Pirmajame etape – tik su Europos Sąjungos direktyva susijusias pataisas, o antrajame – jau visa kitas.
Mūsų nuomone, yra neteisinga, jog atsisakyta pirminio įstatymo pataisų rengėjų siūlymo kartu su ES direktyva skubos tvarka svarstyti ir keletą labai svarbių kitų pataisų, dėl kurių nekilo diskusijų.
Vienas tokių straipsnių yra dėl Valstybės paramos laikraščių ir žurnalų pristatymui kaimo gyvenamosiose vietovėse ( IV skyrius. Viešosios informacijos rengėjų, skleidėjų ir jų dalyvių teisinio statuso ir veiklos bei valstybės paramos jiems reglamentavimas. 27 straipsnis). Šiame straipsnyje kalbama apie tai, kad Valstybė remia prenumeratos pristatymą kaimo vietovėse ir, kad Valstybės finansinė parama skiriama leidėjams, jų patirtoms leidžiamų laikraščių ir žurnalų pristatymo išlaidoms iki 30 proc. kompensuoti.
Be šios įstatymo pataisos  Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas negali skirstyti biudžete jau paskirto kompensavimui vieno milijono litų. Toks delsimas dar labiau sunkina ir taip sudėtingą vietos laikraščių ekonominę situaciją, kuri itin pablogėjo padidinus PVM tarifą nuo 5 proc. iki 21 proc. ir papildomai apmokestinus autorines sutartis.
Taip pat labai svarbu, kad būtų priimta ir įstatymo nuostata dėl leidinių tiražo deklaravimo (IV skyrius, 35 straipsnis).
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija prašo minėtas pataisas svarstyti skubos tvarka.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.