Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalMintys po metinio visuotinio susirinkimo

2010-06-07

Birželio 4 d., penktadienį, Palangoje vyko Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Šalia įprastinių susirinkimo darbotvarkės klausimų ( išklausytos ir patvirtintos asociacijos valdybos pirmininkės R.Šimukauskaitės ir revizorės G.Kazelienės ataskaitos, svarstyta einamieji klausimai ), buvo diskutuojama dėl profesinės etikos, leidėjų ir redakcijos darbuotojų mokymų poreikio bei laikraščių tiražų deklaravimo tvarkos.

Laikraščių leidėjus vienijančios asociacijos nariai jau kuris laikas aktyviai tarpusavyje diskutuoja apie leidinių tiražų skaidrumą bei mechanizmus, kaip metrikose skelbiamus skaičius patikrinti, nes ne paslaptis, yra nesąžiningų leidėjų, kurių realūs tiražai ganėtinai skiriasi nuo skelbiamų.
Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė kvietė leidėjus sąžiningai ir savanoriškai deklaruoti savo leidinių tiražus, papildomai skelbiant juos asociacijos internetinėje svetainėje.
Mažeikių rajono laikraščio “Santarvė” leidėjas Alvydas Balčiūnas pristatė asociacijos laikraščių tiražo deklaravimo tvarkos projektą, kuris leistų asociacijai įvertinti, ar laikraščiuose tiražas yra nurodomas teisingai. Visi asociacijos nariai, deklaruodami tiražą, įsipareigotų rašyti laikraščio metrikoje laikraščio numerio tiražą, kuris buvo realiai užsakytas, atspausdintas ir apmokėtas bei sutiktų būti patikrinti. Toks tikrinimas būtų paremtas savitvarkos principu, o jį atliktų nepriklausomi tikrintojai, išrinkti iš asociacijos valdybos narių.
Tokia tvarka leistų užtikrinti lygias konkurencines galimybes, prisidėti prie žiniasklaidos sektoriaus skaidrumo. Informaciją visuomenei teikiantys reklamos davėjai žinotų, kokia sklaida bus išplatinta jų reklama ar informacija. Valdybos pirmininkės, Prienų rajono laikraščio “Gyvenimas” redaktorės Ramutės Šimukauskaitės teigimu, tuomet būtų atstatytas teisingas principas – galimybė įvairiuose viešinimo konkursuose konkuruoti tiems leidiniams, kurie iš tiesų gali paskleisti informaciją platesnei auditorijai. Dabar neretai konkursuose laimėtojais tampa leidiniai, turintys labai mažą skaičių skaitytojų. “Tai leidiniai, kurie, matyt, ir susikūrė tam, kad “paimtų” reklamos projektų viešinimui skirtus pinigus. Tuo tarpu regioninių laikraščių leidėjai, kurie tebeturi pakankamai didelį tiražą, sąžiningai dirba ir moka visus mokesčius, priversti tik bejėgiškai stebėti situaciją. Taip neturi būti. Esame tam, kad visi drauge surastume priemonių, kaip pasipriešinti tiems, kurie nesąžiningai konkuruoja ir pamažu smaugia regioninę spaudą,” - teigė R. Šimukauskaitė. Šioms mintims pritarė ir susirinkime dalyvavęs Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius.
Projektui “Dėl tiražų deklaravimo tvarkos” susirinkime balsų dauguma buvo pritarta, pavedant asociacijos valdybos nariams jį pataisyti, atsižvelgiant į leidėjų išsakytas mintis. Leidėjai, kurie pritars tiražų deklaravimo tvarkai ir ja remsis, savo leidiniuose turės specialią žymą.
Kitas ne mažiau aktualus klausimas buvo leidėjų ir žurnalistų profesinė etika. Asociacijos direktorė Rasa Navickienė perskaitė žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamžickienės atvirą laišką leidėjams.
Inspektorė savo laiške teigė, kad jos pareigybė yra visų pirma būti konsultantu, patarėju, mokytoju, o ne baudėju ir pirmiesiems susitikimams kvietė ne į teismo salę, o konstruktyviam pokalbiui savo institucijoje ar redakcijoje.
Už draugišką kvietimą bendradarbiauti Žurnalistų etikos inspektorės laiške išsakytos mintys buvo palydėtos susirinkusių leidėjų plojimais.
Penktadienį asociacija pasipildė dar vienu nauju nariu - prisijungė Kaišiadorių rajono laikraštis “Atspindžiai”.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.