Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalŠvietimo, mokslo ir kultūros komitetas rugsėjo 15 d. posėdyje pritarė svarbioms Visuomenės informavimo įstatymo pataisoms

2010-09-16

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas rugsėjo 15 d. surengė pirmąjį rudens sesijos posėdį.
Posėdyje svečio teisėmis dalyvavo NRMLL asociacijos direktorė Rasa Navickienė. Komitetas  pritartė leidėjams aktualioms VIĮ pataisoms pagal  271  ir  36 straipsnius.

Komiteto posėdyje buvo svarstomi pasiūlymai dėl Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIP-1561ES(2)), t.y. visa tai, kas susiję su ES direktyvomis. Komitetas sprendimo priėmimą dėl kai kurių pataisų atidėjo iki kito posėdžio. 
Komitetas taip pat svarstė pasiūlymus dėl Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio papildymo ir 22, 24, 27, 271, 33, 36 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (Nr. XIP-2083(2)).
Mūsų asociacija teikė siūlymus VIĮ  pagal  271  ir  36 straipsnių pataisoms.
“5 straipsnis.  271  straipsnis. Valstybės parama leidėjams, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse
1. Valstybė remia laikraščių ir žurnalų, išskyrus priskirtų erotinio ir (ar) smurtinio pobūdžio leidiniams ir tų, kurių daugiau nei 50 procentų teksto sudaro reklama, leidėjus, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse (toliau – laikraščių ir žurnalų pristatymas). Valstybės finansinė parama leidėjams, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse, užtikrinama skiriant jiems dalinį finansavimą, kad būtų  kompensuota iki 30 procentų jų patiriamų laikraščių ir žurnalų pristatymo išlaidų. Valstybės dalinė finansinė parama laikraščių ir žurnalų leidėjams teikiama Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija taip pat nustato didžiausią valstybės dalinės finansinės paramos, skiriamos vienam leidėjui, kurio laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse, dydį.
2. Valstybės dalinė finansinė parama leidėjams, kurių laikraščiai ir žurnalai pristatomi prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse, skiriama per Fondą pagal paraiškas dėl laikraščių ir žurnalų pristatymo išlaidų kompensavimo ir pristatymo prenumeratoriams išlaidas patvirtinančius dokumentus.“

7 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 36 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
            „1. Kiekviename leidinyje turi būti nurodyti jo tiražas, kiti Lietuvos standarto nustatyti leidybiniai duomenys ir tarptautinis standartinis numeris (ISBN, ISSN, ISMN ir kt.). Šie reikalavimai netaikomi reklaminio ar pramoginio pobūdžio leidiniams (lankstinukams, atvirukams, kalendoriams ir kt.).
2. Vietinių, regioninių ir nacionalinių laikraščių, žurnalų, išskyrus tuos, kurių tiražas mažesnis negu 500 egzempliorių arba kuriuose nespausdinama reklama, tiražas turi būti tikrinamas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.  
3. Vyriausybė nustato dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičių, kuris turi būti nemokamai perduodamas bibliotekoms.“

Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas šiems straipsnių pakeitimas pritarė. 

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.