Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Atviras laiškas susisiekimo ministrui

2010-11-03

 

Reaguodamas į mūsų asociacijos kreipimasi, seimo frakcijos TVARKA IR TEISINGUMAS seniūnas Valentinas Mazuronis parašė atvirą laišką susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui.

 

Gerbiamas Ministre, reaguodamas į iš Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos gautą informaciją, kad AB „Lietuvos paštas“ 2011 m. ketina didinti laikraščių pristatymo kaimo teritorijose kainas (kai kuriais atvejais net 65 procentais), susirūpinęs kreipiuosi į Jus ir kategoriškai reikalauju, kad Jūs per savo deleguotus valdybos narius nedelsiant įsikištumėte į šį procesą ir imtumėtės priemonių. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad paštininkas kaimuose yra vienintelis šios paslaugos teikėjas bei vienintelė žmonių sąsaja su aplinka už jų kiemo ribų. Todėl pakėlus regioninės spaudos pristatymo kainas regionų gyventojai netektų dažnu atveju vienintelio informacijos šaltinio, kuris supažindina juos su rajono naujienomis, problemomis, vietos valdžios darbu, teikiamomis paslaugomis. Mūsų nuomone, spaudos pristatymo kainų pakėlimas būtų ne kas kita kaip vietos laikraščių ir informacijos sklaidos žlugdymas, nes siūlomomis naujomis kainomis vietiniai leidėjai nebeįstengs vykdyti leidinių prenumeratos. Negalima tokius sprendimus priimti, remiantis tik finansiniais dalykais. Juo labiau, kad tai tiesiogiai liečia kaimo žmones. Spauda jiems yra paskutinė likusi galimybė sąlyginai nebrangiai šviestis, sekti įvykius. Juo labiau, kad Lietuvos kaimuose mes jau išnaikinome mokyklas, kultūros centrus, ligonines, baigiam sužlugdyti ir bažnyčias. Dėl šių priežasčių vietos spaudos platinimo kainos jokiu būdu neturi būti didinamos, o susidariusiems nuostoliams padengti reikalinga rasti kitų būdų. Kaimo žmogus šiuo atveju turi likti nepaliestas. Kadangi tai yra Jūsų, kaip Susisiekimo ministro, kompetencijos, atsakomybės ir mūsų, kaip Seimo narių, problema, todėl privalome kuo greičiau imtis ryžtingų veiksmų, kad galutinai nebūtų sužlugdyta regioninė spauda ir žmonių galimybės kaimuose gauti informaciją.
atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.