Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalValstybė privalo užtikrinti kaimo žmonių teisę į informaciją

2010-11-04

 

Asociacija gavo Lietuvos žurnalistų sąjungos pranešimą

  LIETUVOS ŽURNALISTŲ SĄJUNGA
PRANEŠIMAS SPAUDAI
2010 11 04
Vilnius
Lietuvos žurnalistų sąjunga (LŽS) ragina atsakingas valdžios institucijas atsakingai elgtis valdant akcinę bendrovę „Lietuvos paštas“ ir užtikrinti, kad įstatymuose įtvirtinta visuomenės teisė į informaciją netaptų vien deklaracija.
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija su dideliu susirūpinimu kreipėsi į daugelį svarbiausių valdžios institucijų ir Lietuvos žurnalistų sąjungą dėl AB „Lietuvos paštas“ drastiškai didinamų periodinių leidinių prenumeratos įkainių 2011 metams. Tvirtinama, kad siūlomi tarifai dešimtimis procentų didesni nei buvo iki šiol. Toks įkainių didinimas nesant tinkamo kompensavimo iš esmės žlugdo daugelį leidėjų ir jų galimybę skleisti visuomenei informaciją kaimo vietovėse.
Viešai AB „Lietuvos paštas“ atstovai pažymi, kad platindami spaudą pagal dabartinius įkainius kaimo vietovėse pernai patyrė apie 13 mln. nuostolį. Šiemet ir kitąmet valstybė iš biudžeto per Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondą skiria kompensacijas už spaudos pristatymą kaimo vietovėse. Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad valstybė remia ir nacionalinių, regionų ir vietos laikraščių pristatymo (surinkimo, paskirstymo ir pristatymo) prenumeratoriams paslaugų teikimą. Deja, jau dabar akivaizdu, kad valstybės skiriama parama yra pernelyg maža ir iš esmės nekompensuoja padidėjusių nuostolių laikraščių leidėjams.
Suvokdama, kad valstybės valdoma bendrovė „Lietuvos paštas“ faktiškai yra vienintelis spaudos platinimo paslaugos teikėjas kaimuose, o laikraščių leidėjai nuo kitų patirs dar didesnį spaudimą ir dėl didėjančių mokesčių autoriams, ir dėl planuojamų didinti spaudos platinimo įkainių, Lietuvos žurnalistų sąjunga ragina Seimą ir Vyriausybę skubiai imtis priemonių, kurios užtikrinta žmonių teisę užsiprenumeruoti leidinius prieinama kaina. Primename, kad 2011 metais vyks savivaldos rinkimai, o spauda ir ypač vietinė dažnai yra pagrindinis arba net vienintelis šaltinis, kuris supažindina rinkėjus su rajono naujienomis bei suteikia galimybę įtakoti savivaldos darbą. Papildoma valstybės parama iš biudžeto spaudos platinimui arba efektyvesnė „Lietuvos pašto“ veiklos kontrolė – tai tik du galimi būdai sprętsi susidariusią problemą.
Kaip žinia, valstybė kasmet milijonus skiria tiesioginėms ar netiesioginėms dotacijoms, susijusioms su transporto ir kitomis paslaugomis. Valstybė taip pat investuoja milžiniškas lėšas į įvairias infrastuktūros sistemas (pvz., plačiajuosčio interneto projektas), tuo siekdama kurti informacinę visuomenę. Tačiau iš esmės dominuojančią spaudos platinimo kaimuose padėti užimančio „Lietuvos pašto“ pasiūlyti įkainiai be jokių derybų ir be jokių skrupulų ekonominiu sunkmečiu žlugdo bet kokią galimybę leisti ir platinti spaudą rajonuose.
Šių metų rugsėjo 29 dieną išreikšdami vienybę su Europos profesinėmis sąjungomis rugsėjį Briuselyje rengiamoje tarptautinėje protesto demonstracijoje „Gana skurdinti žmones! Svarbiausia – darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas!“ Lietuvos profesinių sąjungų nacionaliniai centrai rengė pritariamąsias akcijas Vilniuje ir Lietuvos regionuose.
Dalyvaudama šioje protesto akcijoje Lietuvos žurnalistų sąjunga siekė atkreipti valdžios ir visos visuomenės dėmesį į ekonominio sunkmečio metu žurnalistikai iškilusias grėsmes net ir demokratinėje mūsų šalyje. Todėl LŽS viešai kreipėsi į valdžios institucijas su siūlymu skubiai imtis priemonių, padėsiančių išsaugoti bent minimalius žurnalistikos standartus įvairiose žiniasklaidos priemonėse. Akivaizdu, kad šiemet ir kitąmet nustatydama savo veiklos prioritetus valdžia kol kas nenumatė nė vienos efektyvios priemonės, kuri iš esmės leistų tikėtis bent kiek stabilesnės padėties žiniasklaidoje.
Dainius Radzevičius
LŽS pirmininkas

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.