Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalPaštas pribloškė ne tik leidėjus, bet ir Premjerą, ir politikus

2010-11-08

 

Ministras pirmininkas Andrius Kubilius lapkričio 5d. lankydamasis Klaipėdos rajono Kretingalės seniūnijoje ir domėdamasis ūkininkų, perdirbėjų bei bendruomenių judėjimo reikalais neišvengė ir svarbios regioninei žiniasklaidai temos. Ar nuostolingai dirbanti AB „Lietuvos paštas“, drastiškai padidindama ateinančių metų spaudos prenumeratos pristatymo įkainius, neapribos žmonių, ypač kaimo, teisės į informaciją, o tuo pačiu ar nepaskatins vietinės spaudos bankrotų. Premjeras patikino, kad ši svarbi problema yra Vyriausybės dėmesio akiratyje. Dėl abejotino pašto sprendimo net Seimo nariai pareikalavo atsakymo iš susisiekimo ministro Eligijaus Masiulio, kuris politikų pabaksnotas lapkričio 10d. pagaliau ras laiko susitikti su laikraščių leidėjų asociacijų vadovais.

 Lietuvos paštas praėjusią savaitę paskelbė pradedantis periodinių leidinių prenumeratos sutarčių 2011 metams pasirašymą. Motyvuodamas tuo, kad ateinančius metus siekia baigti be nuostolių, Lietuvos paštas didina periodinės spaudos apdorojimo tarifus. Priklausomai nuo leidinių apimčių platinimo įkainiai, pasak AB „Lietuvos paštas“ Pardavimų tarnybos direktoriaus Arūno Venckevičiaus, vidutiniškai didinami 40 procentų. Tačiau lapkričio 2 d. regioninių, vietinių laikraščių leidėjai, gavę raginimą iki lapkričio 15 dienos su paštu pasirašyti platinimo sutartis, apstulbo pamatę naujuosius laikraščių pristatymo kaimo teritorijose tarifus: atsižvelgiant į apimtį tarifai kai kuriems leidiniams padidėjo net daugiau kaip 100 procentu! Tai reiškia, kad leidėjai, vengdami laikraščio bankroto, teturi vieną išeitį: didinti savo leidinio prenumeratos kainą, nes pagal dabar pašto paskelbtus naujus tarifus visą prenumeratos sumą tektų atiduoti paštui už pristatymą, o laikraščiui nebeliktų nė cento. Ženkliai padidinti prenumeratoriams kainas neįmanomai dėl labai elementarios priežasties: sunkmečiu daugelis kaimo žmonių neturi pakankami pajamų būtiniausiems poreikiams. Tad taupydami jie visgi pirmiausia atsisakytų ne duonos, o pabrangusio laikraščio. Situacijos kritiškumą lemia tai, kad kaimo vietovėse žmonės, priešingai nei miestiečiai, neturi galimybės pasirinkti kito platintojo. Miestuose paprastai veikia kelios privačios spaudos leidinių platinimo tarnybos, o kaimo teritorijose jos nesikuria ir praktiškai šią funkciją atlieka tik Lietuvos paštas. Šios nuostolingai veikiančios valstybės valdomos įmonės ankstesnių vadovų veikla yra lydima įvairiausių įstatymų pažeidimų ir net nusikalstamos veiklos šešėlio. Tačiau dabartinę apgailėtiną Lietuvos pašto finansinę padėtį šiuo metu bandoma išgelbėti regioninių, vietinių laikraščių sąskaita- esą dėl pernai taikytų žemų platinimo tarifų paštas patyręs apie 15 milijonų litų nuostolių.
Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija siekė nuolatinio ir konstruktyvaus dialogo su AB „Lietuvos paštas“ dėl prenumeratos platinimo problemos. Tačiau Lietuvos paštas“ vangiai reagavo į asociacijos pasiūlymus dar ankstyvą rudenį pradėti dialogą dėl būsimų tarifų. Net susisiekimo viceministras, AB „Lietuvos paštas“ valdybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas, pats spalio pradžioje Vilniuje paskyręs laiką susitikimui su asociacijos vadovais, į jį neatvyko. Klausimo sprendimas buvo nepateisinamai vilkinamas iki minėtos lapkričio 2-osios, kai paštas, nebesiderėjęs su leidėjais, vienašališkai nutarė padidinti prenumeratos platinimo įkainius tiek miesto, tiek kaimo teritorijose. Po tokio akiplėšiško sprendimo Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija (NRMLLA) išplatino pareiškimą Prezidentei, Premjerui , Seimo nariams, Susisiekimo ministrui ir kitoms institucijoms apie susidariusią bankroto grėsmę ne tik laikraščius leidžiančioms bendrovėms, bet ir kaimo teritorijose gyvenantiems žmonėms prieinama kaina gauti reikiamą informaciją. Juk vietinė spauda dažniausiai yra pagrindinis ar net vienintelis šaltinis, kuris supažindina skaitytojus su vietos savivaldos procesais, o tai ypač aktualu artėjant savivaldybių rinkimams. Šio NRMLLA pareiškimo iniciatyvą parėmė Lietuvos periodinių leidinių leidėjų asociacija bei Lietuvos žurnalistų sąjunga. Tuo klausimu praėjusį ketvirtadienį per Vyriausybės valandą Seime susidomėjo ir parlamentarai, pareikalavę susisiekimo ministro E. Masiulio atsakymo dėl drastiškai padidintų prenumeratos tarifų. Ministras patikino esą tokie įkainiai „ tik planuojami, nes tiek didinti įkainius negali“...Jis pranešė Seimo nariams lapkričio 10 d. susitiksiąs su laikraščių leidėjų asociacijų atstovais tam, kad būtų priimtas kompromisinis sprendimas.
Visuomenės informavimo įstatymas numato, kad valstybė remia nacionalinių, regioninių ir vietos laikraščių pristatymo prenumeratoriams paslaugų teikimą .Deja, jau dabar akivaizdu, kad valstybės skiriama parama yra pernelyg maža ir iš esmės nekompensuoja padidėjusių nuostolių laikraščių leidėjams. Šiemet per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą kompensacijoms, kurios turėtų pasiekti net apie 300 leidėjų, skirta vos apie milijonas litų. Prisiminkime, kad paštas tvirtina patiriąs apie 15 mln. litų nuostolio....
„Mūsų nuomone, spaudos pristatymo kainų pakėlimas būtų ne kas kita kaip vietos laikraščių ir informacijos sklaidos žlugdymas, nes siūlomomis naujomis kainomis vietiniai leidėjai nebeįstengs vykdyti leidinių prenumeratos. Negalima tokius sprendimus priimti remiantis tik finansiniais dalykais. Juo labiau, kad tai tiesiogiai liečia kaimo žmones,“- įsitikinęs Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Valentinas Mazuronis. Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius atkreipia dėmesį, kad valstybė kasmet skiria milijonus tiesioginėms ar netiesioginėms dotacijoms, susijusioms su transporto ir kitomis paslaugomis. Valstybė taip pat investuoja milžiniškas lėšas į įvairias infrastruktūros sistemas ( pvz., plačiajuosčio interneto projektas), tuo siekdama kurti informacinę visuomenę. „Tačiau iš esmės dominuojančią spaudos platinimo kaimuose padėtį užimančio „Lietuvos pašto“ pasiūlyti įkainiai be jokių derybų ir be jokių skrupulų ekonominiu sunkmečiu žlugdo bet kokią galimybę leisti ir platinti spaudą rajonuose,“- daro išvadą D. Radzevičius.
Ministras pirmininkas A. Kubilius praėjusį penktadienį Kretingalėje po susitikimų su ūkininkais, bendruomenių atstovais surengtoje spaudos konferencijoje pripažino vietinių laikraščių svarbą įtvirtinat demokratinius procesus savivaldybių lygmenyje. Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos susirūpinimą dėl spaudos leidinių bankrotų grėsmės ir dėl to kylančios informacijos vietose suvaržymo jis pavadino svarbia problema, kurią artimiausiu metu pažadėjo spręsti Vyriausybės lygmenyje. Premjero nuomone, negalima neefektyviai dirbančio Lietuvos pašto problemas permesti ant regioninės spaudos leidėjų pečių. Jis pripažino, kad reikia didinti ir skaidrinti paramą leidėjams per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą.
Vilija BUTKUVIENĖ
NRMLLA valdybos pirmininkės pavaduotoja, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.