Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalKreipimasis

2010-11-16

Asocoacijos valdyba lapkričio 15 dieną išplatino kreipimasi.

LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei
LR Ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui
LR Susisiekimo ministrui Eligijui Masiuliui
Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnui Jurgiui Razmai
Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos seniūnui Algirdui Butkevičiui
Darbo partijos frakcijos seniūnui  Vytautui  Gapšiui
Frakcijos "Tvarka ir teisingumas"  seniūnui Valentinui Mazuroniui
Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnui Erikui Tamašauskui
Krikščionių partijos frakcijos seniūnui Vidmantui Žiemeliui
Mišrios seimo narių grupės frakcijos seniūnui Konstantui Rameliui
Jungtinės (Liberalų ir centro sąjungos ir Tautos prisikėlimo partijos) frakcijos seniūnui Algiui Čaplikui

 

 Š.m. lapkričio 10 dieną LR Susisiekimo ministerijoje vyko regioninių laikraščių leidėjų asociacijų atstovų ir ministro E.Masiulio  bei AB”Lietuvos paštas” atsakingų darbuotojų susitikimas dėl laikraščių prenumeratos apdorojimo tarifų 2011 metams. Deja, pavyko susitarti tik dėl sutarčių pasirašymo termino su leidėjais pratęsimo iki š.m. lapkričio 25 dienos, o   metinės laikraščių prenumeratos užsakymo - iki gruodžio 28 dienos.
 Diskutuojant dėl esminio – prenumeratos pristatymo įkainių –  klausimo, ministras E. Masiulis ,,pamiršo” per Vyriausybės valandą pasakytus žodžius, jog “kainos nebus taip drastiškai didinamos”, nes tai grėstų nemažos dalies vietos laikraščių bankrotu (tipiniam rajono laikraščiui, kuris yra leidžiamas 8-16 puslapių (1,5 – 4 spaudos lankai) prenumeratos pristatymo kaina mieste  išauga 50%, o kaime 70 %).    Viceministro R. Vaštako nuomone, natūralu, kad išliks tik patys stipriausi. Kokie? Gal tai politinius interesus atspindintys leidiniai?..
 Ministras E.Masiulis pasiūlė kiekvienam leidėjui derėtis individualiai.  Atsižvelgdamas į tai, AB”Lietuvos paštas” lapkričio 12 dieną nustatė tam tikras nuolaidas, dėl kurių kaina galėtų mažėti. Tačiau pagal pateiktą nuolaidų sistemą, leidėjas turėtų pats atlikti tam tikras pašto funkcijas. (dokumentas “Dėl prenumeratos apdorojimo tarifų 2011 metams” pridedamas). Išanalizavus pasiūlymą pagal kiekvieną dokumento punktą, konstatuojame:
1. “Leidėjas suskirsto leidinius iki gavėjo pašto” – t.y. leidėjas turėtų įdarbinti papildomą darbuotoją, kuris tą pašto funkciją atliktų;
2. “Leidinys pristatomas gavėjui per 5 darbo dienas nuo jo gavimo pašte” - galioja tik žurnalams;
3. “Leidinio platinimo dienos – tik antradienis, ketvirtadienis, šeštadienis” - apibrėžta konkreti leidinio pristatymo diena panaikina konkurenciją tarp  keleto leidinių, platinamų  tame pačiame rajone ir sukelia problemų dėl leidinio įsipareigojimų reklamos davėjams, kuriems aktualus laiko apibrėžtumas;
4. “Leidėjas leidinius nuveža iki gavėjo pašto” - jei leidėjas vežtų leidinius iki gavėjo pašto, patirtų dar didesnius nuostolius. Dažniausiai rajone yra 15-20 pašto punktų, tai leidėjui išlaidos bet kokiu atveju didės;
5. “Leidinys atsiimamas pašte” - prognozuojame, kad kai kurie prenumeratoriai gal būt ir atsiims laikraštį  pašte, bet atkreipiame dėmesį, kad kaimo paštų darbo laikas yra gerokai sutrumpintas, o be to, daug kur pašto skyriai panaikinti ir įdiegtas motorizuotas paštas. 

 

 

 Apibendrinant AB”Lietuvos paštas” pasiūlymą galime konstatuoti, kad regioninių ir vietinių laikraščių leidėjai, perimdami vykdyti  kai kurias pašto funkcijas, savo išlaidas ženkliai padidintų, o ne sumažintų. Tokiu atveju, jei leidėjas sutiktų su pasiūlytomis funkcijomis, nuolaidų sistema turėtų būti 30-50% , o ne 3-10%.
 Dar kartą akcentuojame, kad tik nuo lapkričio 2 dienos pasiūlyti AB”Lietuvos paštas” naujieji tarifai ir lapkričio 12 dieną pasiūlyta nuolaidų sistema yra nelanksti ir situacijos kritiškumą lemia tai, kad visi šie pokyčiai vyksta dabar, kai prenumerata turėtų būti prie pabaigos (!), o ji dar oficialiai neprasidėjus!
 Mes darome išvadą, kad realiai ir konstruktyviai į regioninių ir vietinių laikraščių leidėjus nebuvo atsižvelgta, kad skaitytojo teisė į visapušišką vietinę informaciją, kurie ją gauna  prenumeruodami leidinius, visgi išlieka apribota. Sunkmečio sąlygomis kaimo teritorijų gyventojai neįstengs mokėti už pabrangusią prenumeratą, todėl ženkliai sumažės ne tik vietinių leidėjų pajamos, bet laukiamo efekto iš kainų pokyčio neturės ir AB”Lietuvos paštas”.

 

 

Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių
leidėjų asociacijos valdybos vardu 

direktorė Rasa Navickienė

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.