Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalSprendžiamas Lietuvos pašto padidintų spaudos platinimo įkainių kompensavimas

2010-11-23

Tėvynės Sajungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija išplatino pranešimą spaudai

Lapkričio 22 d. Seime įvyko pasitarimas dėl AB „Lietuvos paštas“ didinamų periodinių leidinių prenumeratos įkainių 2011 metams ir kompensavimo mechanizmo. Pasitarimą organizavo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos šiam klausimui spręsti sudaryta darbo grupė.
Pasitarime, kuriame dalyvavo Susisiekimo ministerijos, Kultūros ministerijos, Nacionalinės rajonų ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos atstovai ir AB „Lietuvos paštas“ direktorė Lina Minderienė, buvo pristatytas Kultūros ministerijos specialistų paruoštos kompensavimo tvarkos projektas.
„Manau, kad pasitarimas buvo labai produktyvus. Galima pasidžiaugti, kad naujas kompensavimo tvarkos projektas jau yra paruoštas. Papildomai pasiūlėme, kad kompensacija būtų apskaičiuojama ir išmokama ne kas metai, o kas pusmetį, tai taip pat būtų palengvinimas regioninės spaudos leidėjams“, – teigė TS-LKD frakcijos Seimo narių darbo grupės vadovė Agnė Bilotaitė.
Yra užregistruota biudžeto įstatymo pataisa papildomam 3 mln. litų minėto kompensavimo finansavimui ir tikimasi, kad jai bus pritarta vyriausybėje. Tačiau Nacionalinės rajonų ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos direktorės Rasos Navickienės teigimu, kompensavimo poreikis yra dar daugiau negu 1 mln. litų didesnis. Dėl šių priežasčių Seimo narys Valentinas Stundys jau užregistravo dar vieną pataisą, pagal kurią prašoma ne 3, o 4 mln. litų papildomo finansavimo.
Kultūros viceministrė Nijolė Laužikienė, pristatydama paruoštą naują kompensavimo tvarkos projektą, pabrėžė, kad siūloma tvarka bus sąžiningesnė, nes projekte numatytas naujas apribojimo kriterijus, pagal kurį vienas leidėjas negalės gauti didesnės nei 7 procentai visos kompensavimui skiriamos sumos. Anot kultūros viceministrės, parengta tvarka turėtų užtikrinti, kad kompensavimas pasieks ne tik didžiuosius regioninių leidinių ir laikraščių leidėjus, kaip kad atsitiko praeitais metais.
Susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas teigė, kad bendrovei „Lietuvos paštas“ laikraščių platinimas jau kelis metus atneša po 10-15 mln. litų nuostolių, todėl leidinių pristatymo įkainių didinimas tapo neišvengiamas.
Pasitarime taip pat buvo svarstomas pasiūlymas įtraukti į lėšų skirstymą stebėtojų teisėmis ir asociacijos atstovus, kurie žiūrėtų, kad būtų laikomasi nustatytų kriterijų, taip pat pasiūlyta Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui aktyviau vykdyti parlamentinę kontrolę.
Leidėjų iškeltoms problemoms spręsti sudarytoje TS-LKD frakcijos darbo grupei vadovauja Seimo narė Agnė Bilotaitė, darbo grupėje dirba Seimo nariai Valentinas Stundys ir Gintaras Songaila.


Vilnius, 2010 m. lapkričio 23 d.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.