Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalInformacinės visuomenės plėtros komitete buvo aptarti AB Lietuvos pašto taikomi spaudos leidinių platinimo įkainiai

2010-12-01

Šiandien Seime vyko informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdis. Jame dalyvavo mūsų asociacijos direktorė Rasa Navickienė. Informacinės visuomenės plėtros komitetas išplatino pranešimą spaudai.  

Gruodžio 1 d. Informacinės visuomenės plėtros komitete (IVPK) buvo aptarti AB Lietuvos pašto taikomi spaudos leidinių platinimo įkainiai. Posėdyje dalyvavo susisiekimo viceministras Rimvydas Vaštakas  Susisiekimo ministerijos Pašto skyriaus vedėja Kristina Semėnė,   Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėjas Laimonas Ubavičius, AB Lietuvos paštas gen. direktorė Lina Miderienė bei Pardavimų tarnybos direktorius Arūnas Venckavičius, Ryšių reguliavimo tarnybos atstovai Linas Bakutis ir Julija Poliakova, Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo programų vadovė Reda Sopranaitė bei kiti suinteresuoti asmenys.
Susisiekimo viceministras R.Vaštakas informavo, kad spaudos pristatymo kainos didinamos atsižvelgiant į tai, kad iki šiol galioję periodinių leidinių prenumeratos apdorojimo tarifai neatitiko rinkos sąlygų, dėl šios priežasties Lietuvos paštas  kasmet patirdavo ženklių nuostolių. Vien pernai bendrovė patyrė per 15 mln. Lt nuostolių. Pakeitus kainodarą, Lietuvos paštas tikisi savo nuostolius sumažinti bent jau 5 mln. Lt suma. L. Minderienės akcentavo, kad likusią dalį nuostolių bus bandoma padengti optimizavus vidinius bendrovės procesus.
A.Venckavičiaus teigimu, Lietuvos paštas, priklausomai nuo leidinio apimties, platinimo įkainius didina vidutiniškai 40 proc. neišskiriant kaimo ir miesto sektorių. Nacionalinės rajonų ir miesto laikraščių leidėjų asociacijos direktorė Rasa Navickienė pateikė detalesnius duomenis, nurodydama, kad mažųjų rajoninių leidinių (iki 16 psl.) platinimo įkainiai kaimo sektoriuje vidutiniškai padidėjo 71 proc., o miesto – 51 proc.
Rugsėjo pabaigoje Seime buvo priimtas Visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kuriomis keitėsi paramos žiniasklaidai sistema – finansinė parama skiriama ne laikraščių pristatymo paslaugų teikėjams, o tiesiogiai laikraščių ir žurnalų leidėjams. Tam buvo numatyta 1 mln. Lt suma. Taip pat finansinė parama leidėjams skiriama kompensuojant iki 30 proc. laikraščių ir žurnalų patiriamų pristatymo prenumeratoriams kaimo gyvenamosiose vietovėse išlaidų. Tačiau šių pinigų bus galima tikėtis tik kitų metų pabaigoje. Kaip teigia R. Navickienė, dalis leidinių pinigų gali nebesulaukti, nes juos gali ištikti bankrotas.
Aptarus šiuo metu Lietuvos pašto taikomus spaudos leidinių platinimo įkainius bei išklausius visų pasisakiusiųjų nuomones, IVPK siūlys Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslintame 2011 m. biudžeto projekte numatyti papildomus asignavimus Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, kurie leistų pilna apimtimi kompensuoti iki 30 proc. išlaidų, kurias leidėjai patirs įsigaliojus naujiems Lietuvos pašto įkainiams už laikraščių ir žurnalų pristatymą kaimo gyvenamosiose vietovėse.
Komiteto posėdyje buvo svarstomas Pašto įstatymo 3 straipsnio pakeitimo ir įstatymo papildymo 13, 14, 15, 16, 17 straipsniais įstatymo projektas Nr. XIP-2274(2). Komitetas iš dalies pritarė Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktoms išvadoms dėl šio įstatymo projekto.
 
 2010 m. gruodžio 1 d. pranešimas VIR,
Aušra Šenavičienė,Informacinės visuomenės plėtros komiteto biuro padėjėja ( tel. 239 6984)

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.