Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalRinkimai 2011. Nauja patirtis

2011-03-10

   Laikraštis „Kupiškėnų mintys“ kiekvienus rinkimus savo skaitytojams stengiasi nušviesti įvairiapusiai, ieškodamas naujų formų. Ne kartą prieš Seimo ir savivaldos rinkimus laikraštis organizuodavo debatus, kuriuose dalyvaudavo kandidatai. Tačiau sugriežtinus politinės reklamos įstatymą, tapo sunku tokius debatus rengti. Įstatyme nėra reglamentuota tokių debatų nušvietimo spaudoje tvarka.
    Ieškojome naujų formų ir būdų, kaip neatsilikdami nuo įvykių galėtume būti informatyvūs ir įdomūs laikraščio skaitytojams.

    Sausio 22-23 d. Kaune žiniasklaidos atstovams vyko mokymai „Kaip profesionaliai ir etiškai pateikti informaciją apie rinkimus“. Savo patirtimi su žurnalistais dalinosi žiniasklaidos mokymų vadovas, konsultantas Anatolij Verbin. Jis daugiau nei 16 metų dirbo „Reuters“ agentūros korespondentu ir turi didelį praktikos kraitį pateikiant informaciją apie rinkimus. Mokymų dalyviai turėjo atlikti praktinę užduotį: reikėjo objektyviai skaitytojams pateikti informaciją apie įsivaizduojamoje šalyje artėjančius rinkimus, rinkimų dieną ir po rinkimų.
    Antrą mokymų dieną buvo kalbama žurnalistų etikos klausimais, pateikiamos įvairios situacijos ir dirbant komandoje žurnalistams teko rasti optimaliausią būdą, kaip pasielgti nurodytose situacijose.
Pasinaudojusi šiuose mokymuose įgyta patirtimi, laikraščio „Kupiškėnų mintys“ redaktorė Nida Šulcienė įgyvendino ne tik lektoriaus A. Verdin pasiūlytas idėjas, bet ir kartu su kartu su kolektyvu sumodeliavo sistemą, kaip skaitytojus nuosekliai, informatyviai ir objektyviai nušviesti apie rinkimų į Savivaldybės tarybą eigą.
Tokio sumanymo pagrindinės priežastys:
    1. informacijos gyventojams stoka apie rinkimuose dalyvaujančias partijas, kandidatus;
    2. vangi rinkimuose dalyvaujančių partijų ir kitų kandidatų rinkimų agitacija (mažai politinės reklamos laikraštyje), nes buvo tikimasi, jog rinkėjams jos nereikia („bijome atsibosti, ne laikas dar labiau erzinti žmones“, – oficialiai teigė partijos).
Esant tokiai situacijai, „Kupiškėnų minčių“ korespondentai bandė „išjudinti“ apsnūdusią rinkimų agitaciją, sudominti gyventojus, todėl buvo nuosekliai pateikiama informacija:
    1. Sausio mėnesį pristatytos visos rajono politinės partijos ir kandidatai, dalyvausiantys savivaldos tarybos rinkimuose.
    2. Vėliau buvo išspausdintas analitinis straipsnis, kuriame skaitytojams pateikiama informacija apie rajono Tarybą: kokia jos sudėtis buvo po 2007-ųjų metų savivaldos tarybų rinkimų, ir kiek jos narių pasikeitė iki šios kadencijos pabaigos; nurodėme priežastis kodėl vyko Tarybos narių kaita (o kaita buvo labai didelė – Tarybos sudėtis pasikeitė 40 procentų. Priežastis – į Tarybą jau tuomet buvo renkami seniūnai, Savivaldybės darbuotojai). Skaitytojams taip pat buvo pateikta ir Tarybos narių posėdžių lankomumo analizė bei kas iš Tarybos narių gavo algą už darbą rajono Savivaldybės taryboje.
    3. Kitame straipsnyje skaitytojams buvo pristatyta Kupiškio r. savivaldybės rinkimų komisija, jos nariai, dar kartą patikslinta, kiek rinkimuose dalyvaus partijų, nes baigėsi laikas iki kada galima teikti pareiškinius dokumentus. Analizuojant Savivaldybės rinkimų komisijos sudėtį, atkreiptas dėmesys į kandidatų ryšius su valdžios atstovais.
    4. Į rinkimus nusprendėme pažvelgti ir kitu kampu, todėl parengėme straipsnį apie tai, kaip kandidatai vertina savo rinkimų į savivaldybes burtų keliu ištrauktus numerius. Klausėme, kokias asociacijas jiems sukelia jų ištraukti skaičiai, ar jie yra laimingi (reikia pasakyti, kad tai „užkabino“ ir pačius kandidatus, ir skaitytojus – abi pusės mielai diskutavo šia tema).
    5. Vasario mėnesį pasirodė interviu, kuriame apie rinkimus kalbinome įvairių profesijų, išsilavinimo, pomėgių rajono gyventojus. Savo nuomonę, kaip jiems atrodo ikirinkiminis laikotarpis, ko jie tikisi iš šių rinkimų ir ką gali pakeisti naujoji Taryba, išsakė istorikas, ūkininkas, pensininkas, verslininkas, buvęs sąjūdietis.
    6. Parengėme straipsnį apie tuos rinkimų kandidatus, kurie neprisipažino nebaigę atlikti teismo skirtos bausmės, arba nenurodė, jog jų deklaruota gyvenamoji vieta nesutampa su ta, kurioje kandidatuoja. Buvo pakalbinti visi nusižengę ir iš rinkimų pašalinti kandidatai.
    7. Parengti 4 kritiniai straipsniai apie nesąžiningai rinkimuose dalyvaujančias partijas, vykdomą draudžiamą rinkimų agitaciją, nepažymėtą rinkimų reklamą. Šiuo laikotarpiu korespondentai ypač stebėjo vykstančius renginius, susibūrimus, įvairių Nevyriausybinių organizacijų ataskaitinius susirinkimus.
    8. Prieš pat rinkimus parengėme apžvalginį straipsnį apie tai, kokios politinės partijos valdė rajoną per visus 20 Nepriklausomos Lietuvos metų. Čia buvo rašoma, kaip vyko savivaldos rinkimai, kiek metų rajoną valdė įvairios partijos, kaip jos atėjo į valdžią, kada rajoną pasiekė didžiausios investicijos, kurie metai buvo patys sunkiausi – didžiausias ekonominis nuosmukis.
      9.  Savaitė prieš rinkimus laikraštyje pasirodė reklama su išsamiu paaiškinimu, jog rinkimų dieną visi, turintys prieigą prie interneto, laikraščio internetiniame puslapyje www.kmintys.lt rubrikoje „Savivaldybių tarybų rinkimai 2011“ visą dieną galės skaityti trumpus korespondentų reportažus iš įvairių rajono rinkimų apylinkių, partijų, nepriklausomų kandidatų būstinių. Nurodėme, jog informacija internetiniame puslapyje bus teikiama rinkimų dieną nuo 7 iki 24 val., ir atnaujinama kas 1,5 val.
    Šio sumanymo esmė – rinkimų dieną iš popierinio laikraščio „tapti“ internetiniu, nes tik tokiu būdu galime pritraukti didelį skaitytojų ratą ir būti įdomūs bei operatyvūs, nes nesame dienraštis.
Rinkimų dienai redaktorės itin kruopščiai parengtas ir iš anksto aptartas planas, suskirstyti darbai, pasiteisino. Komandinis darbas vyko sklandžiai. Korespondentai pasiskirstė, iš kurių rinkimų apylinkių jie darys reportažus, ir buvo nustatytas preliminarus laikas, kada jie turi pateikti informaciją publikavimui internete. Kiekvienas reportažas turėjo būti su nuotrauka.
    Iš anksto buvo sutarta su Kupiškio r. savivaldybės rinkimų komisijos pirmininku, kad tądien tris kartus gausime informaciją apie rinkėjų aktyvumą, o užsidarius rinkimų apylinkėms - preliminarius rezultatus.
    Užsidarius rinkimų apylinkėms buvo lankomasi partijų būstinėse, teiraujamasi partijų atstovų nuomonės apie rinkimus, ar jie buvo etiški, kas nuvylė, kas pradžiugino, ar buvo teisingi rinkimai, kokios rinkimų prognozės. Tuo pačiu metu internete buvo nuolat atnaujinama informacija apie iš rinkimų apylinkių gaunamus preliminarius rezultatus.
    10. Pirmame po rinkimų išėjusiame laikraščio numeryje daug vietos skyrėme rinkimams. Išspausdinti trys straipsniai rinkimų tema. Pirmame straipsnyje buvo pateikti preliminarūs rinkimų rezultatai, pakalbintos rinkimuose daugiausiai balsų surinkusios partijos, pasiteirauta apie galimas koalicijas.
           Kadangi ne visi gyventojai turi internetą, tai antrame straipsnyje buvo publikuotos rinkimų dienos akimirkos, trumpi korespondentų fotoreportažai ir įvairių rinkimų apylinkių, anksčiau pateikti internete. Trečias straipsnis – fotoreportažas iš partijų būstinių rinkimų vakare, kai visi dar tik laukė rezultatų.

Rezultatai:
    1. Nuosekliai visą rinkimų laikotarpį skaitytojams buvo pateikiama informacija apie artėjančius rinkimus.
    2. Po korespondentų kritinių publikacijų „atsibudo“ politinės partijos, todėl padaugėjo politinės reklamos laikraštyje – atsirado diskusijos tarp partijų.
     3. Buvo pristatytos visos partijos ir kandidatai.
    4. Manome, kad nuolatinės publikacijos laikraštyje rajono rinkimų komisijos stebėtojus skatino aktyviau stebėti rinkimų agitacijos laikotarpį, tirti rinkimų pažeidimus.
     5. Rinkimų dienos įvykių nušvietimas internete pavyko. Tai patvirtina ir tos dienos interneto svetainės lankytojų skaičius – jis padidėjo apie 3 kartus. Rinkimų dieną buvo 3010. Iš jų 1013 unikalių IP prisijungimų. (Paprastomis dienomis – 1331, iš jų 651 unikalių IP prisijungimų).
    6. Darbui atlikti užteko nedidelės kūrybinės komandos – 3 korespondentų ir vieno darbuotojo, atsakingo už informacijos publikavimą internete. Visa komanda- Ingrida Nagrockienė, Banguolė Aleknienė, Palmyra Keršulytė ir Jurgita Žiukaitė, koordinuojami redaktorės Nidos Šulcienės, užduotis įvykdė puikiai.
 
Nomeda Simėnienė
„Kupiškėnų mintys“ vadovė

atgal

Aktualijos

Lietuvos regionų kultūros bendruomenės kreipimasis
2014-03-27

LR Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkei  A.Pitrėnienei,

LR kultūros ministrui  Š.Biručiui,

LR Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto pirmininkui M. Basčiui,

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkei V. Žukienei


KREIPIMASIS DĖL SPAUDOS, RADIJO IR TELEVIZIJOS RĖMIMO FONDO

 Lietuvos regionų kultūra yra svarbi valstybės politikos dalis ir rūpestis ja, jos sudėtinėmis dalimis, - ypatingos reikšmės uždavinys, reikalaujantis įvertinti kultūros indėlį į šiuolaikinį kasdienį pulsuojantį įvykių vyksmą, didinantį tarpusavio pasitikėjimą ir padedantį siekti bendrų tikslų.
 Vienas iš svarbiausių regionų žmones ir kultūrinę bendruomenę telkiančių subjektų - regioninė spauda. Būtent ji dažniau ir suprantamiau aiškina esamą situaciją, iškelia aktualias atokiau nuo didmiesčių gyvenančių žmonių problemas, kuria pilietinę visuomenę, atskleidžia pozityvius bendruomenių  reiškinius, naujas kūrybines iniciatyvas.
 Regioninė spauda sukuria diskusijų ir kūrybos židinius, atveria erdves kultūros profesionalams ir vartotojams išsakyti savo pozicijas, matymą, skatina viešus svarstymus, įgalina analizuoti ir pristatyti kūrybinę produkciją. Kultūros žmonės įsitikinę, kad turėdami stiprią regioninę žiniasklaidą turi galimybę įtakoti šalies kultūrinį bei intelektinį potencialą. 
 Norint pasiekti šių tikslų, mums reikia nuoseklios ir atitinkamai finansuojamos regioninės žiniasklaidos strategijos, jau šiandien įvertiname teisinių reglamentų pasekmes ir kviečiame demokratiškiau traktuoti ne konkurencijos svarbą, o partnerystę, siekiant suvienyti piliečių bendruomenę.
 Kultūra, deja, nėra populiariausia viešojo gyvenimo sritis, todėl kreipiamės kviesdami aptarti SRTF situaciją ne tik su viešosios nuomonės formuotojais, bet ir regionų kultūros bendruomenėmis, raginame sudaryti teisines ir finansines prielaidas, kurios būtų sąlyga regioninei žiniasklaidai deramai atspindėti visavertį kultūros gyvenimą ir konkrečiai išreikšti paramą kultūrinį pilietiškumą skatinančioms viešosios veiklos sritims.

Pasirašo:

Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė   Vilma Griškevičienė

Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė     Danguolė Abozoriuvienė

Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas      Romas Matulis

Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė                Audronė Jakunskienė

Lietuvos bibliotekininkų draugija  pirmininkė              Alina Jaskūnienė

Lietuvos muziejų asociacijos vadovas                       Raimundas Balza

© 2006, . Visos teisės saugomos.