Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

Didėjanti NRMLLA išrinko naują valdybą

2011-06-06

Penktadienį, birželio 3 d., Birštone įvyko Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos (NRMLLA) visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Išklausytos ir patvirtintos asociacijos valdybos pirmininkės Ramutės Šimukauskaitės ir revizorės Genovaitės Kazelienės ataskaitos, buvo renkama asociacijos valdžia, priimta nauja asociacijos įstatų redakcija, diskutuota apie narių profesinius ir vadybos mokymus, svarstyti einamieji klausimai.

Pasibaigus asociacijos pirmininkės Prienų ir Birštono laikraščio „Gyvenimas“ redaktorės R. Šimukauskaitės kadencijai, vienbalsiai išrinkta nauja pirmininkė – Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, kuri iki tol buvo pirmininkės pavaduotoja. Pavaduotojų pareigos valdyboje patikėtos R. Šimukauskaitei ir A. Balčiūnui, Mažeikių rajono „Santarvės“ laikraščio leidėjui. Į naują NRMLLA valdybą išrinkti dar šeši nariai, atstovausiantys įvairiems Lietuvos regionams.
 Miestų ir rajonų vietinių laikraščių leidėjai pasidžiaugė didėjančia NRMLLA įtaka sprendžiant opias ekonominės krizės ir padidintų mokesčių spaudai problemas. Naujoji asociacijos valdyba didžiausią dėmesį skirs siekiui sumažinti PVM mokestį laikraščiams bei stabdyti Lietuvos pašto laikraščių pristatymo paslaugos įkainių didinimą.
 Asociacija, kuri jungia 34 laikraščius, dar pasipildė dviem naujais nariais. Jais tapo Marijampolės apskrities laikraštis „Suvalkietis“ ir Raseinių rajono savaitraštis „Alio, reklama“.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.