Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalSusisiekimo ministras Lietuvos pašto finansinę padėtį siūlo taisyti leidėjų sąskaita

2012-02-28

    Trečiadienį bus nuspręsta, ar Vyriausybė ateinantiems dvejiems metams patvirtina 2011 m. nustatytus tarifus leidinių platinimui kaimo vietovėse. Tokiu atveju išlaidos leidėjams didės 30%, nes kompensacija už patiriamus platinimo nuostolius atiteks AB Lietuvos paštas.

    „Platinimo sąnaudų augimas reiškia greitesnę regioninės spaudos mirtį, - piktinasi Rasa Navickienė, Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos vadovė, - laikraščių kainų kelti negalime, nes jų nebepirks. Darbuotojų taip pat mažinti jau nebeturime kur, spausdinimo darbus dauguma iškėlusi į užsienį. O kur dar padidėję autoriniai mokesčiai ir PVM tarifas." Pasak jos, didžioji dalis leidinių, pristatomų į kaimo vietoves, yra rajoninė arba vietinė spauda, todėl ir šis kainų pokytis labiausiai paveiks ją.
     Susisiekimo ministerijos duomenimis, Lietuvos paštas 2011 m. leidinių pristatymo į kaimo vietoves įkainius pakėlė vidutiniškai 40%. Pasak p. Navickienės, rajoninei ir vietinei spaudai įkainiai augo apie 70%, o kai kuriems nacionaliniams leidiniams visai nekito.
Kompensacija nutraukiama
     2010-2011 m. iki 30% platinimo išlaidų kaimo vietovėse leidėjams kompensavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. 2012-2014 m. leidėjai kompensacijos negaus, o įkainius Susisiekimo ministerija siūlo palikti tuos pačius kaip ir 2010-2011 m.
    „Jei tarifus patvirtins Vyriausybė, tai leidėjams išlaidos už šias paslaugas išaugs apie 30%, palyginus su 2011 m. Tai yra ta dalimi, kurią leidėjams kompensuodavo Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“, – teigia Regina Jaskelevičienė, Kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja.
     2011 m. gruodžio 20 d. Seimas priėmė Pašto įstatymo pakeitimus, pagal kuriuos kompensaciją už periodinių leidinių pristatymą kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams gaus Lietuvos paštas. Iš valstybės biudžeto kas šešis mėnesius bus padengiamas nuostolis, patiriamas iš šios paslaugos.
Taip esą bandoma sustabdyti Lietuvos paštą nuo įkainių didinimo.
     „Laikraščių ir žurnalų pristatymas kaimiškose vietovėse yra kelis kartus brangesnis nei mieste, o padidinus paslaugos kainas leidinių prenumerata kaimo gyventojams taptų neįkandama“, – sprendimą paramą skirti Lietuvos paštui aiškino Eligijus Masiulis, Susisiekimo ministras.
     Dėl šių pataisų galios neteko Visuomenės informavimo įstatymo straipsnis, nurodantis minėtą kompensaciją – iki 30% patiriamų išlaidų – skirti leidėjams.
Paramą leidėjams skirstė Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Ją gavo leidiniai, kurių turinys nepriskiriamas smurtinei ar erotinei informacijai bei reklama sudaro mažiau nei 50%.
Šiuo metu didžiąją dalį laikraščių ir žurnalų kaimiškose vietovėse platina Lietuvos paštas. Bendrovės duomenimis, dėl prenumeratos pristatymo kaime patiriami metiniai nuostoliai gali siekti apie 15,2 mln. Lt. Nuostoliai susidaro dėl to, kad laikraščių platinimo įkainiai atokiose vietovėse yra nuo 1,3 iki 3 kartų mažesni nei patiriamos sąnaudos.
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo duomenimis, 2010 leidėjai gavo 1 mln. Lt kompensaciją, o 2011 m. - 3 mln. Lt. Pinigai paskirstyti iš valstybės biudžeto.


AGNĖ GINTAUTAITĖ, „VERSLO ŽINIOS“

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.