Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalKviečiame paskirti 2 % savo sumokėto pajamų mokesčio asociacijai

2012-03-23

Nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijai turi paramos gavėjo statusą. Prašome Jūsų skirti asociacijai paramą - 2 proc. savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio už 2011 m.
Tai galite padaryti keliais būdais iki gegužės mėnesio 1 dienos.
Reikalingi duomenys: Paramos gavėjo kodas (E2 prašymo laukelis): 126353994

PIRMAS BŪDAS: deklaracija teikiama popieriniu būdu.
Bet kurioje VMI galite gauti popierinę prašymo FR0512 formą (02 versiją) arba atsispausdinti ją patys iš VMI internetines svetaines.
 ŠIAIS METAIS YRA PAKEISTA  FORMA IR GALIOJA 02 JOS VERSIJA. Pernai kas dešimta, aukojusio 2 proc., parama nepasiekė gavėjo, nes buvo blogai užpildyta forma. Tokia parama buvo nusavinta į valstybės biudžetą, taigi prašome pildyti teisingai?
.  Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
1. Atsispausdinkite FR0512 formą (02 versija) iš http://www.vmi.lt/lt/?itemId=21569  
2. Prašymo 1 laukelyje turi būti įrašomas gyventojo mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (asmens kodas).
3. Prašymo 2 laukelyje turi būti įrašomas telefono (laidinio ar mobiliojo telefono) kodas ir numeris.
4. Prašymo 3V laukelyje turi būti rašomas gyventojo vardas (vardai). Jeigu vardai netelpa, turi būti įrašomas pirmasis vardas.
5. Prašymo 3P laukelyje turi būti įrašoma gyventojo pavardė (pavardės). Jeigu pavardės netelpa, turi būti įrašoma pirmoji pavardė.
6. Prašymo 4 laukelį turi užpildyti gyventojas, nesantis Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistemos vartotoju, ir jame įrašyti adresą (gatvės pavadinimą, namo, buto numerius, miesto ar vietovės pavadinimus).
7. Prašymo laukelyje 5 įrašome „2011”;
8. Pažymime laukelį ,,6S"
9. Laukelyje E1 pasirenkame gavėjo tipą -  būtų  „2“.
10. Laukelyje E2 įvedame asociacijos kodą  „ 126353994”.
11. E3 laukelį pildyti nereikia.
12. Laukelyje E4 pasirenkame, kokią dalį norime skirti asociacijai – “2, 00”
13. Laukelyje E5 pasirenkame „2015”.
14. Formos apačioje pasirašykite ir parašykite savo vardą ir pavardę.
SVARBU:
• Forma turi būti pildoma juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu).
• Pildyti didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
• Raidės ir skaičiai turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtas vietas .
• Brūkšneliai tarp raidžių ar skaičių turi būti įrašyti atskiruose langeliuose.
• Nepildomuose laukeliuose nieko nerašykite.

• Užpildytą deklaraciją nuneškite arba nusiųskite į savo teritorinį mokesčių inspekcijos skyrių 


ANTRAS BŪDAS: FR0512 formos (02 versiją) pildymas internete (jeigu naudojatės internetine bankininkyste)
1. Įeikite į savo internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą. Tada bankas Jums atidarys Valstybinės mokesčių inspekcijos svetainę.
2. Atidarykite ir užpildykite FR0512 formą (02 versiją) ŠIAIS METAIS NAUJA 02 VERSIJA
3. Kuomet atsidaro pildymo forma, matome jau užpildytus asmeninius duomenis. Dabar turite suvesti tiktai organizacijos duomenis.
4. Laukelyje 5 įrašome „2011”;
5. Pažymime laukelį,,6S"
6. Laukelyje E1 pasirenkame gavėjo tipą -  būtų  „2“.
7. Laukelyje E2 įvedame asociacijos kodą  „ 126353994”.
8. E3 laukelį nereikia pildyti.
9. Laukelyje E4 pasirenkame, kokią dalį norime skirti asociacijai – “2, 00”
10. Laukelyje E5 pasirenkame „2015”.
11. Kai užpildome formą, jos viršuje dešinėje spaudžiame „Pateikti

Iš anksto dėkojame Jums už paramą, ji padės mums plėsti savo veiklą.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.