Apie asociaciją | Valdymas | Informacija leidėjams | Aktualios nuorodos | Naujienos | Nariai | Veikla | Klausimai
Bendra informacija
Kontaktai
Struktūra
Dokumentai
 
 

Naujienos

atgalŽiniasklaidos seminare – apie tarpusavio lygybę ir tylius rinkimus

2012-08-31

   Rugpjūčio 24-25 dienomis, Klaipėdos rajone žiniasklaidos bei politikos atstovai diskutavo tema „Lietuvos regioninė ir vietinė spauda – pokyčiai ir permainos artėjant rinkimams“. Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) bei Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos (NRMLLA ) inicijuota stovykla-seminaras paskatino aptarti artėjančių LR Seimo rinkimų peripetijas žiniasklaidoje bei išviešinti nacionalinės bei regioninės ir vietinės žiniasklaidos netolygumus informacijos prieinamumo klausimais.

   Neformalioje diskusijoje Klaipėdos rajone Sėlenų kaimo turizmo sodyboje „Gaspada“ dalyvavo NRMLLA vadovai, Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ seniūnas Valentinas Mazuronis, LŽS pirmininkas Dainius Radzevičius, žurnalistai Vidmantas Valiušaitis, Vladas Laučius, visuomenininkas Gytis Vaškelis, Vyriausiosios rinkimų komisijos narys Jonas Udris, taip pat nacionalinės ir vietinės žiniasklaidos priemonių redaktoriai, žurnalistai ir kt.
   Iki LR Seimo rinkimų likus pusantro mėnesio, žiniasklaidos atstovai politikų rinkimines agitacijas vadino įtartinai tyliomis. Anot politologo V. Laučiaus, reiškinys, jog prieš rinkimus nevyksta diskusijų, nenormalus ir Europai nebūdingas. V. Valiušaičio įsitikinimu, artėjantys rinkimai didesniais pasikeitimais nestebina. Nors šalis suskaičiavo du nepriklausomybės dešimtmečius, joje trūksta atsakingos ir nepriklausomos žiniasklaidos. Anot jo, tai paskatinti galėtų Vyriausybės iniciatyva savo programoje numatyti aiškią valstybės politiką žiniasklaidos atžvilgiu.
   Kelias valandas užsitęsusi diskusija baigta pasiūlymų rinkiniu, tarp kurių – iniciatyvos organizuoti seminarus regionų redakcijoms apie rinkiminės kampanijos metu taikomus teisės aktų reikalavimus spaudos kuriamam turiniui, skirtam rinkimams nušviesti, taip pat numatoma surengti seminarą, skirtą valstybės finansuojamoms veikloms viešinti ir šių lėšų panaudojimo efektyvumui nagrinėti. LŽS, NRMLLA, leidėjų atstovai ir kitos NVO pasiūlymų rinkinyje numato inicijuoti valstybės finansuojamą programą, skirtą rinkėjų agitavimui per spaudą aktyviai dalyvauti rinkimuose, tobulinti Viešųjų pirkimų įstatymą ir poįstatymines nuostatas, reguliuojančias pirkimus žiniasklaidoje. Ypač svarbios sąlygos, susijusios su pliuralizmo skatinimu ir rinkos monopolizavimo stabdymu regionuose. Atsižvelgiant į regioninės spaudos atstovų pasisakymus, bus siekiama didinti perkamos informacijos efektyvumą. Tokį poreikį diktuoja tendencija, jog, pavyzdžiui, valstybės masto žemės ūkio aktualijos atsiduria didmiesčių leidiniuose, nors prioritetas turėtų būti teikiamas skaitytojams iš kaimiškų vietovių ir pan. Diskusijos dalyviai pritarė būtinybei įvertinti spaudos monitoringo, kuriuo remiantis valstybinės įstaigos skirsto lėšas, kriterijus. Greta kitų žiniasklaidos priemonių inicijuojamų pokyčių numatoma skatinti žiniasklaidos ir politikų bendradarbiavimą priešrinkiminiu laikotarpiu. LŽS ketina inicijuoti Regioninės spaudos ir politikų neformalaus bendravimo klubą, taip pat siūloma skatinti rinkimų kampanijos žiniasklaidoje sąlygų liberalizavimą, kuriam pritarti turėtų leidėjai bei pačios partijos.
 
Jolanta VENSKUTĖ, Klaipėdos rajono laikraštis "Banga"

Nuotraukoje:
Seminaro kavos pertraukėlės metu diskutavo Nacionalinės rajonų ir miestų laikračių leidėjų asosiacijos (NRMLLA) valdybos narės (iš kairės) Anykščių rajono laikraščio „Anykšta“ redaktorė Gražina Šmigelskienė, Klaipėdos rajono laikraščio „Banga“ redaktorė Vilija Butkuvienė, Prienų rajono laikraščio „Gyvenimas“ redaktorė Ramutė Šimukauskaitė, Vilkaviškio rajono laikraščio „Santaka“ redaktorė Dangira Apanavičienė.

atgal

Aktualijos

Visuomenės informavimo etikos asociacija kreipsis į Konstitucinį Teismą dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinėje teisės sistemoje
2020-05-29

 Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, nurodantį, kad ,,viešosios informacijos rengėjų ar skleidėjų organizacijų ir Visuomenės informavimo etikos asociacijos narių atstovų susirinkime priimtas Visuomenės informavimo etikos kodeksas, kuris pagal nustatomų elgesio taisyklių pobūdį atitinka norminio teisės akto požymius, yra priimtas vykdant viešojo administravimo funkcijas“. LVAT nusprendė, jog Kodeksas yra Teisės aktų registro objektas, todėl, nors Kodeksas buvo viešai paskelbtas, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Asociacijos nurodytas Kodekso paskelbimas negali būti pripažintas oficialiu šio norminio teisės akto paskelbimu, nes toks Kodekso paskelbimas neatitinka Teisėkūros pagrindų įstatymo normų, reguliuojančių teisės aktų paskelbimo ir įsigaliojimo tvarką (LVAT 2020-05-13 sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-3111-442/2020).

Visuomenės informavimo etikos asociacija dėl Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo gegužės 13 d. sprendime pateiktų išaiškinimų ir šių išaiškinimų teisiniu pagrindu esančių įstatymų normų nutarė kreiptis į Konstitucinį Teismą. Asociacijai kilo abejonių, ar galiojantis teisinis reguliavimas nesukuria prielaidų ignoruoti esminius viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų savitvarkos principus.

Visuomenės informavimo etikos kodeksas yra viešosios informacijos rengėjų profesinę etiką reglamentuojantis dokumentas, kurio priėmimo tvarka yra apibrėžta Visuomenės informavimo įstatyme. Kodeksą tvirtina, keičia ir pildo viešosios informacijos rengėjų bei skleidėjų organizacijos, nedalyvaujant nė vienai valstybės institucijai. Laikantis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų Kodekso projektas buvo svarstomas beveik metus ir 2016 metų vasario 29 dieną Kodeksą patvirtino tuo metu veikusios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų organizacijos.

Asociacijos narių nuomone, Kodeksas yra profesinės bendruomenės etiško elgesio normų rinkinys, kurio statusas negali būti sutapatinamas su valstybės (vykdomosios valdžios) institucijų priimamais norminiais aktais. Kreipdamasi į Konstitucinį Teismą, Asociacija sieks teisinio aiškumo dėl Visuomenės informavimo etikos kodekso teisinės prigimties ir vietos nacionalinės teisės sistemoje.

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS ASOCIACIJA

© 2006, . Visos teisės saugomos.